Det skickas just nu ut falska SMS och mail där Elgiganten står som avsändare. Läs mer >> 
Jämför produkter Du kan jämföra upp till 3 produkter

ELGIGANTEN FOUNDATION

 ELGIGANTEN FOUNDATION

ELGIGANTEN FOUNDATION

Elgiganten vill sträcka ut en hand till alla som inte kan del av den tekniska utvecklingen i samhället. Genom att bistå med produkter, vägledning och ekonomiskt stöd önskar vi att sprida den digitala kompetensen och förhindra att människor hamnar i utanförskap till följd av digitaliseringen.

Vi vill att alla ska kunna ta del av den moderna teknikens fantastiska värld.

Vi baserar Elgigantens företagsansvar på vår vision, affärsidé och Global 2030 Agenda - Transforming the World (FN:s 17 mål för hållbar utveckling).

Elgiganten Foundation är en av de åtgärder vi vidtar för att ta ett större samhällsansvar. Vi vill stötta människor genom digitalisering och teknisk utveckling, som ett bidrag till FN’s hållbarhetsmål nummer 10: Minskad ojämlikhet..

Mål 10 (i urval): Till 2030 verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

ELGIGANTEN FOUNDATION stiftades sommaren 2017. Vi kommer att uppdatera våra sidor med resultat och olika initiativ som fonden stöttar så fort arbetet har kommit igång.

Andra åtgärder för att öka vårt ansvarstagande i sin helhet är våra transportlösningar, som vi vill ska hålla rätt nivå av säkerhet, kvalitet och service och där vi har ett starkt fokus på det vi valt att kalla ”Logistik med hjärtat”, dvs socialt ansvarstagande. Sedan 2015 har vi stärkt vårt beställaransvar genom ökade krav på löne- och arbetsvillkor och trafiksäkerhet samt ökade kontrollmöjligheter och uppföljning av alla utgående transporter från vårt Nordiska Distributionscenter i Jönköping.

Elkjøp-koncernen, som Elgiganten ingår i, ställer krav på etik och arbetsmiljö på våra samarbetspartners och leverantörer enligt SA8000. Du kan läsa mer om bestämmelserna i huvudkontraktet och kraven på sociala och etiska frågor här:

Senast uppdaterad 2017-09-04 12:02:39