Jämför produkter Du kan jämföra upp till 3 produkter

Elgiganten Foundation för ökad jämlikhet

Sedan 2017 finns Elgiganten Foundation, en stiftelse som årligen delar ut pengar och stöd för att inkludera fler i den tekniska utvecklingen. Syftet är att ta ett större samhällsansvar enligt FN:s hållbarhetsmål om minskad ojämlikhet.

Elgiganten är en av Sveriges ledande varuhuskedjor inom hemelektronik, vitvaror och kök. Vårt företagsansvar utgår från vår vision om att alla ska få ta del av den magiska världen av teknik. Det betyder att vi arbetar för att inkludera fler i den visionen och förhindra att människor hamnar i utanförskap för att de inte har möjlighet att ta del av den tekniska utvecklingen och digitaliseringen.

En stiftelse som ska sprida kunskap och teknik

Därför startade vi Elgiganten Foundation – en stiftelse vars mål är att sprida teknik och digital kompetens till alla som inte kan del av den tekniska utvecklingen i samhället.

Hittills har Elgiganten, framför allt genom den årliga utdelningen i Julfonden, delat ut pengar och stöd till lokala och nationella hjälporganisationer bland annat till kvinnohem, barnsjukhus, flyktingboende och hemlösa. Stödet består av produkter, vägledning och ekonomiskt stöd.

Hjälp både nationellt och lokalt

Elgiganten Foundation består av ett nationellt stöd där Elgiganten går in i ett djupare samarbete med en eller ett par hjälporgansationer, samt ett lokalt stöd där alla 3 200 medarbetare kan nominera lokala organisationer eller initiativ som de vill hjälpa. De anställda kan också välja att avstå sin julklapp från Elgiganten till förmån för en hjälporganisation.

Personal delar ut julklappar
Hjärta med texten Att ge mer

Ett brett CSR-arbete för att inkludera fler

Elgiganten Foundation är bara en del av koncernens CSR-arbete för att ta ett större samhällsansvar. I arbetet ingår även miljömässig och social hållbarhet.

Mer om Elgigantens CSR-arbete

Elgigantens bidrag till Agenda 2030

FN:s globala mål antogs 2015 och ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling till år 2030 i världens alla länder. Målen är uppdelade i 17 delområden där Elgiganten framför allt riktar in sig på att bidra inom FN:s hållbarhetsmål nummer 10: Minskad ojämlikhet.

Hjärta med texten Att ge merMer om vårt miljö- och hållbarhetsarbete