Jämför produkter Du kan jämföra upp till 3 produkter
Har du testat gasolslangen?

Har du testat gasolslangen till grillen?

Slangen till gasolgrillen bör bytas oftare än vad många tror. En skadad eller sliten slang kan göra stora skador, så det rekommenderas att byta ut slangen vartannat år. Läs mer om hur du testar om det är dags att byta ut gasolslangen här.

Testa slangen

Gasolslangar är en färskvara och har en datumstämpel som visar vilket år den är producerad. Åldern kan ge en fingervisning om skicket på slangen, men har den t ex förvarats i ett mörkt lager i ett eller två år innan den kommer i bruk så påverkas kvalitén endast nämnvärt. Viktigare är att göra det sk böjtestet. Om du böjer slangen och ser att den krackelerat eller har sprickor, så bör den bytas ut. Du bör även göra ett slangtest för att se så att propangas inte läcker ut. Till det behöver du en pensel och diskmedel eller såpa. Blanda två delar såpa med en del vatten och pensla slang, kopplingar och anslutningar. Efter det slår du till gastillförseln på gasoltuben så det blir tryck i slangen. Är inte slangen eller kopplingarna helt täta så bildas bubblor där gasen läcker ut.

Byt slang vartannat år

Det är rekommenderat att byta ut slangen vartannat år, på så sätt slipper du oroa dig över om slangen är farlig att använda. Gasslangar som säljs i Norden ska tåla temperaturer ner mot 30 minusgrader och innehåller därför en högre andel naturgummi än PVC-slangar på sydligare breddgrader. Detta gör att de är mer känsliga för solljus.

Gasolslangens levnadstid beror på hur du förvarat grillen eller snarare slangen. Står den i direkt solljus, och blir utsatt för väder och vind året om, så blir slangens levnadstid betydligt kortare än om den står skyddad. Genom att koppla bort och förvara slangen inomhus under vinterhalvåret kan du förlänga levnadstiden för själva slangen. Se då till att du är noggrann när du kopplar tillbaka den inför grillsäsong.

Undvik fettbrand

Undvik fettbrand

Propangas ska behandlas med respekt eftersom den expanderar 250 gånger när den exploderar. Många grillbränder är egentligen ”fettbränder” som beror på att man inte rengjort sin grill ordentligt. Om du aldrig rengör grillen kan det ligga massa fett i botten som tar eld när det blir tillräckligt varmt. Om lågor uppstår i grillen som du inte har kontroll över, stäng snabbt av gastillförseln. Du kan även koppla bort gasbehållaren och flytta den längre bort från grillen.

Säker grillning med gas

Säker grillning med gas

  • Titta dels på datumstämpeln och gör böjtestet genom att böja slangen och se om den krackelerar eller har sprickor. För att kontrollera eventuella läckage, smörj in slang och kopplingar med tjockt såpavatten och slå på gasoltillförseln. Bubblor visar om och var det finns gasläckage.
  • Placera grillen så att den är minst en meter bort från brännbart material.
  • Håll locket öppet när du tänder grillen.
  • Placera gasolbehållaren en bit bort under tiden du grillar.
  • Koppla från gasolbehållaren när grillen inte används.