Jämför produkter Du kan jämföra upp till 3 produkter

Elgiganten kundklubb – medlemsvillkor

Medlemsvillkor per den 1 oktober 2016

Här hittar du mer information om medlemsvillkoren för Elgiganten kundklubb och om hur klubben fungerar. Finns det något du funderar på är du välkommen att kontakta vårt kundcenter eller besöka någon av våra butiker.

• För att kunna bli medlem måste du vara en privatperson och ha fyllt 18 år samt ha en adress i Sverige. Det är helt gratis att anmäla sig och vara medlem i Elgiganten kundklubb. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap.

• Medlemserbjudandena i Elgiganten kundklubb varierar och anpassas efter våra medlemmar, säsong och årstid. Elgiganten förbehåller sig därför rätten att göra ändringar i medlemserbjudandena i Elgiganten kundklubb.

• För att ge dig ett så relevant erbjudande som möjligt kan Elgiganten analysera dina köpuppgifter och information om hur du agerar för att använda som underlag för att ge dig bättre service och erbjudanden. Dina personuppgifter kan sammanställas och användas för att förmedla erbjudanden och annan information genom ”Annan digital kommunikation”, t.ex. sociala medier och andra digitala kommunikationsnätverk.

• Som medlem samtycker du till att Elgiganten skickar exklusiva erbjudanden och relevant information till dig via vanlig post, sms, elektronisk post eller på annat motsvarande sätt samt följer upp via telefon.

• Personliga erbjudanden kan inte överlåtas till eller användas av andra personer än medlemmar av ditt hushåll. Vid brott mot våra kundvillkor, missbruk av fördelar i Elgiganten kundklubb eller andra överträdelser förbehåller vi oss rätten att säga upp medlemskapet med omedelbar verkan.

• Medlemskapet är kopplat till e-postadressen som också fungerar som identifikation för ditt medlemskap. Fler än en användare kan inte ha samma e-postadress.

• Dina uppgifter delas med Elgigantens samarbetspartner för att uppfylla de avtal vi redan har med dig. Utöver detta delas inte din information med tredjepartsaktörer.

• Medlemmarna ansvarar för att informera om ändringar i kontaktuppgifter som namn, adress, mobilnummer och e-postadress.

• Elgiganten förbehåller sig rätten att göra ändringar i de villkor som nämns ovan. Väsentliga ändringar i villkoren förmedlas digitalt och läggs ut på elgiganten.se/klubb.

Skulle det uppstå en situation som gör det omöjligt för Elgiganten att uppfylla sina åtaganden i samband med köp av produkter/tjänster, och som i enlighet med normala köprättsliga regler räknas som force majeure, upphör den drabbade partens skyldigheter så länge som den extraordinära situationen kvarstår. Som force majeure räknas exempelvis lagändring, arbetskonflikt, strejk, lockout eller andra omständigheter som parterna inte råder över, t.ex. krig, uppror, brand, explosion eller ingripanden från offentliga myndigheter.Mer information om samtycke

Hur använder vi dina personuppgifter?

När du gör ett köp, skapar en användarprofil eller har en ny dialog (via sms, e-post, chat eller liknande) med oss eller våra partners förser du oss med en datamängd som kommer att lagras. Det görs för att vi hela tiden ska kunna bli bättre och erbjuda bättre service och uppföljning.

När du besöker oss på vår webbplats, i sociala medier eller i våra butiker kan vi samla in information om dig så att vi kan förbättra din shoppingupplevelse och erbjuda dig mer relevant information.

Våra partners kommer också att samla in information om dig, exempelvis genom användning av produkter, servicereturer eller genom andra förfrågningar.

Ibland kommer vi också att kunna ta emot information från andra källor (som rapporterings- och analysverktyg), som vi kan använda för att förstå allmänna användarbeteenden och dina önskemål. På så sätt kan vi erbjuda bättre uppföljning och mer relevanta produkter och tjänster.

Vi analyserar användningen av våra tjänster i största möjliga utsträckning för att kunna erbjuda en säker shoppingupplevelse.Innehåll

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

2. Varför och hur använder vi informationen?

3. Med vem delar vi informationen?

4. Vilka rättigheter har du?

5. När raderar vi informationen?

6. Kontaktuppgifter

7. Ändringar och justeringar1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Det är normalt information om:

• Namn
• Demografiska uppgifter, som adress, kön, ålder, jobbstatus, familj och hushåll, t.ex. antal barn och deras ålder, totalt antal personer i ditt hushåll och ditt civilstånd
• Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadresser och mobiltelefonnummer
• Leveransinformation, t.ex. leveransadress och tid
• Preferenser, intressen
• Köphistorik, som vilken typ av produkter du har köpt, när du köpte dem och var samt hur de betalades
• Servicestatus och servicehistorik, som returer, reklamationer, reparationer och uppgraderingar av produkter som du har gjort eller begärt
• Den maskinvara och programvara du använder för att besöka våra webbplatser eller när du kommunicerar med Elgiganten genom att använda andra kanaler på nätet
• Ditt agerande på nätet.

Vi kommer också att använda information som vi får från andra, t.ex.

• Leverantörer av produkter, betrodda partners
• Serviceleverantörer
• Offentligt tillgänglig information2. Varför och hur använder vi informationen?

Informationen kommer att användas för att:

• utföra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, inklusive att leverera varor och förse dig med relevant service eller annan kunduppföljning i enlighet med gällande lag eller på din begäran
• ge bra rådgivning och uppföljning vad avser de produkter och tjänster som du har köpt
• erbjuda dig produkter relaterat till det du redan har köpt och kan ha behov av
• andra kommersiella och statistiska syften, t.ex. att underhålla och utveckla kvaliteten på våra tjänster
• skapa en profil som vi använder för att förse dig med riktade marknadsföringserbjudanden, produktinformation eller inbjudningar som vi anser är intressanta för dig och för att utföra köpanalyser3. Med vem delar vi informationen?

Vi kan dela dina personuppgifter med serviceleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syften som nämns ovan. Dessa serviceleverantörer får inte använda denna information för sina egna syften.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag eller när det är nödvändigt att skydda Elgigantens, våra medarbetares, kunders eller allmänhetens rättigheter eller säkerhet.4. Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och att begära att vi raderar personuppgifter som vi har samlat in om dig.

Du har också rätt att få tillgång till de personuppgifter vi bearbetar som gäller dig och att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.

Kontakta oss om du har frågor om behandlingen eller vill använda dig av de rättigheter som nämns ovan.

Om du anser att vår bearbetning på något sätt är olaglig har du rätt att göra en anmälan till Datainspektionen.5. När raderar vi informationen?

Vi sparar informationen så länge som krävs för att kunna uppfylla de syften som nämns ovan eller så länge som lagen kräver.

Vi raderar dock din information om du kräver att vi gör det och vi inte är juridiskt skyldiga att behålla informationen.6. Så här kontaktar du oss

Återkallelse av samtycke till behandling av personuppgifter eller begäran om rättelse av personuppgift görs hos Elgigantens Kundtjänst, telefon 0771-115 115 eller på information.cc@giganten.se.7. Ändringar och justeringar

Den information som anges ovan kan förändras och justeras på grund av teknisk utveckling, ändringar i den gällande lagstiftningen eller ändringar i Elgigantens organisation eller affärsstrategi. Vi rekommenderar att du ibland besöker vår webbplats för att läsa en uppdaterad version av informationen.

Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar personuppgifter eller bedriver direkt marknadsföring kommer vi dock att först förse dig med information på vårt eget initiativ och ge dig möjlighet att återkalla ditt samtycke.

• exempelvis lagändring, arbetskonflikt, strejk, lockout eller andra omständigheter som parterna inte råder över, t.ex. krig, uppror, brand, explosion eller ingripanden från offentliga myndigheter.
• Avtalet gäller till dess att det sägs upp av någon av parterna. Du kan alltid administrera ditt medlemskap på elgiganten.se/MinSida.