Hoppa över till innehållet Hoppa över till navigationsmenyn

Miljöpolicy

Miljö och återvinning

Elgiganten var före sin tid när gäller insamling av elavfall. Sedan 2006 har vi en egen organisation för optimal miljöhantering av returnerat elavfall. Bland annat har vi utrustat samtliga varuhus med miljöstationer där du som kund kan lämna allt ditt elektronikavfall - från kablar och glödlampor till batterier och stora vitvaror - oavsett om produkten är köpt hos Elgiganten eller ej.

Vi vill samla in mer!

Uttjänta produkter innehåller värdefullt material som järn, plast och aluminium, men också miljöskadliga ämnen som kvicksilver och kadmium. Det bör absolut inte hamna i vår natur och inte heller förvaras någon längre tid i hemmet. Ta med dig dina uttjänta elektronikprodukter till närmaste Elgigantenvaruhus så ser vi till att de blir miljöväntligt hanterade. Vi säkerställer att skadliga ämnen inte hamnar i naturen och att så mycket som möjligt av produkten blir återanvänd.

Under 2014 samlade vi in 3000 ton begagnade elprodukter i våra varuhus, men vi vill samla betydligt mer. Ta med dig dina gamla elektronikprodukter nästa gång du besöker oss – för miljöns och allas bästa!

Priser och samarbetspartners

I november 2013 uppmärksammades Elgigantens miljöarbete i form av en nominering till ”Årets Elektronikåtervinnare”.

Elkjøp Nordic AS, i vilket Elgiganten ingår, är en av Nordens största producenter och importörer av elektronik. Koncernen samlar in och återvinner närmare 94 000 ton elektronikavfall varje år i samarbete med ett flertal logistik- och återvinningsbolag i hela Norden. I Sverige samarbetar Elgiganten bland annat med RagnSells och det norska återvinningsbolaget Revac som har en återvinningsfabrik i Mariestad.

 

Miljömål

Vi skall vara ledande inom branschen på att ta emot och hantera elektronikskrot, med fokus på service, tillgänglighet och miljöriktig hantering.

Vi skall förebygga klimatförändring och växthuseffekt genom att öka energieffektiviteten samt reducera våra egna utsläpp. Konkreta åtgärder är definierade för att öka möjligheterna att återvinna förpackningsavfall, reducera våra affärsresor, få till stånd miljövänligare transporter samt reducera energiförbrukningen i våra butiker.

Genom korrekt märkning, information och ett brett sortiment ska vi göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att köpa och använda produkter på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Valet av produkt och sättet man använder produkten i vardagen påverkar energiförbrukning samt varans livslängd. Vår målsättning är att erbjuda miljöriktiga alternativ där det är möjligt, samt förmedla tips och råd som kan bidra till att göra det dagliga användandet mer miljövänligt.

 

Vår miljöhistoria
 

2015 Elgiganten tecknar nytt transportavtal med stärkta villkor gällande löne- och arbetsvillkor, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Avtalet omfattar alla utgående transporter från Distributionscentrat i Jönköping till över 400 varuhus och hemkörningshubbar i Norden.

2014 Elgiganten samlar in 3000 ton begagnade elprodukter i våra varuhus. 

2013 Elgigantens miljöarbete uppmärksammas i form av en nominering till ”Årets återvinnare”

2009 Våra nordiska varuhus har tillsammans, de senaste 2 åren, samlat in och återvunnit ca 30.000 ton elektronikskrot.

2008 En treårig miljöplan med fokus på avfallshantering, försäljning av miljöriktiga produkter och reducering av energi i våra varuhus sätts i bruk.

2007 Vi har nu samlat in ca 16.000 ton elektronikskrot och andelen återvunnet avfall har ökat till 45% genom vårt eget miljöprogram. I många varuhus genomförs energianalyser för att optimera förbrukningen i våra butiker och program för att utnyttja returtransport påbörjas.

2006 Vi förhandlar fram unika nordiska avtal med ledande transportörer, återvinnare och utrustningsleverantörer för hantering av elektronikskrot, emballageavfall och pallar.

2005 En nordisk miljöchef tillsätts och vi etablerar en egen nordisk miljöavdelning för att säkerställa att vår miljöhantering blir optimal.

2003 Det etableras ett videokonferenssystem på huvudkontoren i Norge.

2002 I Norge har vi nu samlat in ca 6.000 ton elektronikskrot via varuhusen.

2001 I Sverige ansluter vi oss till Elkretsen, som är en av världens första producentansvarsstation för återvinning av elektronik.

1999 Vi etablerar ett videokonferenssystem på samtliga huvudkontor för att förhindra onödiga affärsresor. I Norge ansluter vi oss till Elretur, som är en av världens första producentansvarsstation för återvinning av elektronik. I Norge startar vi även med gratis insamling av elektronik för miljövänlig hantering.

1998 Koncernen öppnar ett gemensamt centrallager i den svenska staden Jönköping och bygger en järnväg för att kunna ta emot godståg från leverantörerna direkt i huvudlagret.