Hoppa över till innehållet Hoppa över till navigationsmenyn

Här beskriver vi hur Elgiganten behandlar personuppgifter. Genom att använda våra tjänster godkänner du denna integritetsskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

 

 1. Personuppgiftsansvarig

  Elgiganten AB, org.nr. 556471-4474, Box 1264, 164 74 Kista, ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom Elgiganten. Elgiganten är en del av Elkjöp Nordic AS. Elkjöp Nordic AS ingår i Dixons Carphone PLC (org.nr. 0214673, 1 Portal Way, London, W3 6RS, United Kingdom).

 2. Hantering av personuppgifter

  Vårt främsta fokus är alltid att skydda våra kunders integritet. Alla kunduppgifter sparas och hanteras enligt personuppgiftslagen (1998:204). Lagen innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter hanteras. Vi sparar därför aldrig uppgifterna längre än vi behöver. Viss information raderas direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och vad lagen kräver. Inom olika områden anlitar vi leverantörer för att kunna leverera våra produkter eller tjänster, vilket innebär att även de behöver viss information om våra kunder.

 3. Ändamål

  Elgiganten behandlar personuppgifter för följande ändamål:

  Fullgörelse och administration av avtal m.m. Uppgifterna behandlas för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt avtal och gällande lagstiftning. Behandling av uppgifter kan också ske för att vidta åtgärder som en kund begärt innan ett avtal ingås eller under löpande avtalsperiod. Uppgifter hanteras bland annat avseende hur avtalet fullföljs.

  Marknadsföring och kundvård
  Uppgifterna behandlas för att administrera vår kundklubb, hantera förfrågningar från kunder och anpassa direktmarknadsföring till de kunder som begärt att få nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring.

  Produkt- och tjänsteutveckling
  Uppgifterna används för genomförande av diverse analyser avseende marknad, kunder, produkter och risker i syfte att utveckla produkter och tjänster som tillhandahålls av Elgiganten.

  Internet
  Vi använder så kallade cookies på vår webbplats och uppgifter om besök på vår webbplats inklusive uppgifter om din dator eller enhet, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsare samlas in i syfte att förhindra bedrägerier och för olika administrativa ändamål, såsom att övervaka prestanda på webbplatsen, förbättra användbarheten, layout och navigering. Insamlade uppgifter kan även användas av oss för att visa erbjudanden och reklam baserat på geografisk plats. Mer information om cookies och hur du blockerar användningen av cookies hittar du här.

 4. Personuppgifter som vi samlar in

  Vi samlar in personuppgifter som du lämnar i dina kontakter med oss. Detta inkluderar information som lämnas i samband med köp i butik, på elgiganten.se eller vid köp via vår kundtjänst, i samband med registrering på elgiganten.se eller eventuella appar som drivs av företag inom Elkjöp Nordic AS, genom medlemskap i vår kundklubb eller när du prenumererar på våra tjänster eller begär ytterligare tjänster och/eller information från oss. Denna information kan inkludera ditt namn, e-postadress, kontaktadress, telefonnummer, uppgifter om alla beställningar du placerar hos oss, transaktioner du genomför och eventuell ytterligare information som du tillhandahåller. Vi kan även komma att samla in uppgifter i samband med kundnöjdhetsundersökningar, exempelvis i form av enkäter eller intervjuer.

  Vi kan också be dig om information när du deltar i en tävling eller i samband med en kampanj som sponsras av oss och när du rapporterar ett problem på elgiganten.se eller via vår kundtjänst. I fall du kontaktar oss kan vi föra register över korrespondensen.

  Därutöver kan vi komma att samla in uppgifter om dina besök på vår webbplats, se p. 3 ”Internet” ovan. Vi kan också hämta in uppgifter från kreditupplysningsföretag eller bedrägeriförebyggande byråer.

 5. Utlämnande av dina personuppgifter

  Vi förmedlar eller säljer normalt sett aldrig information vidare till tredje part, med undantag för vår betalningsförmedlare som hanterar betalningsöverföringar och att data kan komma att lämnas ut till företag inom Dixons Carphone PLC-gruppen. Det kan även finnas omständigheter under vilka vi är skyldiga att lämna ut data till myndigheter.

  Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part:

  • i händelse av att vi säljer eller köper ett företag eller tillgångar, i vilket fall kan vi avslöja dina personuppgifter till en potentiell köpare eller köpare av sådan verksamhet eller tillgångar, eller
  • i de fall vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter i syfte att uppfylla någon rättslig skyldighet eller för att upprätthålla eller tillämpa våra köpevillkor.

  Vi kan också ge information om våra mellanhavanden med dig till kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande byråer.

 6. Var vi lagrar dina personuppgifter

  De uppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och/eller lagras på en plats utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") som t.ex. Indien eller Sydafrika. De kan också behandlas av våra eller leverantörers anställda som arbetar utanför EES. Sådana anställda kan bland annat bearbeta dina betalningsuppgifter eller vara involverade i tillhandahållandet av supporttjänster. Vi har de nödvändiga avtal och andra mekanismer som krävs för att dina personuppgifter ska fortsätta att skyddas och behandlas i enlighet med gällande bestämmelser.

 7. Hur vi lagrar dina personuppgifter

  All information du lämnar till oss lagras på säkra servrar. Eventuella betalningstransaktioner kommer att krypteras med hjälp av SSL-teknik. Där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till vissa delar av vår webbplats, ansvarar du för att hålla detta lösenord hemligt. Vi ber er att inte dela lösenord med någon.

 8. Direktmarknadsföring

  I samband med bl.a. registrering och köp på webbplatsen har du möjlighet att ange att du vill ta emot marknadsföring via post, e-post, telefon, SMS eller MMS om produkter och tjänster som företag inom Dixons Carphone PLC-koncernen och noga utvalda tredje parter erbjuder och som vi tror kan vara av intresse för dig. Dixons Carphone PLC består av The Carphone Warehouse Limited, Elkjöp Nordic AS (där Elgiganten Sverige ingår), inklusive men inte begränsat till dess dotterbolag och andra dotterbolag och holdingbolag, och eventuella dotterbolag till sådana holdingbolag vare sig direkt eller indirekt.

  Om du redan är kund, kan vi också kontakta dig på elektronisk väg (e-post eller SMS) med information om varor och tjänster som liknar dem som var föremål för en tidigare försäljning till dig, under förutsättning att du inte motsatt dig mottagande av sådan information.

 9. Spärr mot direktmarknadsföring

  Om du vill avregistrera dig från Elgigantens direktmarknadsföring så går du enklast till ett tidigare email eller SMS från Elgiganten och klickar på länken för avregistrering eller följer instruktionerna i Sms:et. Alternativt kan du skicka ett mail till foretag@giganten.se. Uppge för- och efternamn, e-mailadress, mobilnummer och postadress, samt vilket media du inte längre önskar ex Elgiganten email eller Elgiganten SMS. Om du vill avregistrera dig från tidigare Phonehouse direktmarknadsföring så går du enklast till ett tidigare email eller SMS från Phonehouse och klickar på länken för avregistrering eller följer instruktionerna i Sms:et. Alternativt kan du skicka ett mail till foretag@giganten.se. Uppge för- och efternamn, e-mailadress, mobilnummer och postadress, samt vilket media du inte längre önskar ex Phonehouse email eller Phonehouse SMS.

 10. Registerutdrag, rättelse och återkallelse av samtycke

  Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få information om vilka personuppgifter vi behandlar. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om för- och efternamn, eventuellt kundnummer och personnummer samt eventuellt uppgift om någon specifik information som du behöver. Begäran sänds till:

  Elgiganten AB
  PUL
  Målargatan 3
  553 22 JÖNKÖPING

  Observera att vi inte kan behandla begäran om registerutdrag via telefon - du måste följa processen ovan. Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Elgiganten.

  Återkallelse av samtycke till behandling av personuppgifter eller begäran om rättelse av personuppgift görs hos Elgigantens Kundtjänst, telefon 0771-115 115 eller på foretag@giganten.se

 11. Ändringar i vår integritetsskyddspolicy

  Eventuella förändringar i vår sekretesspolicy i framtiden kommer att publiceras på denna sida och/eller i våra köpvillkor. Mer ingripande förändringar i denna integritetsskyddspolicy kan komma att meddelas via e-post.

  Frågor, synpunkter och önskemål angående denna integritetsskyddspolicy är välkomna och skickas med fördel till foretag@giganten.se. Ange i ämnesraden ”Synpunkter på Integritetsskyddspolicy”

___________________________
Uppdaterades senast: 2016-02-16