Hoppa över navigation
hållbarhet - Two girl sitting in a hammock

Elgigantens hållbarhetsarbete

Vi tar elektronikbranschens omställning på största allvar. Klimatneutrala transporter, effektiva strategier för återvinning, återbruk, och reparationer av gamla produkter är bara några konkreta exempel på hur vi på Elgiganten ställer om.

På Elgiganten vill vi visa att hållbarhet inte behöver vara komplicerat och dyrt utan faktiskt enkelt och lönsamt. Ibland är det så enkelt som när vi informerar våra kunder om återvinning och återbruk för att förlänga livet på deras elektronik. Vi är även en aktiv deltagare i samhällsdiskussioner om hållbarhet i media, deltar på seminarier och träffar politiker och organisationer i syfte att driva på den hållbara omställningen.

För oss är mätbara och effektiva hållbarhetsåtgärder en självklarhet. Genom ISO 14001-certifieringen och vår nya miljöpolicy kan vi lättare minska våra utsläpp. Dessutom utgår vi från det standardiserade GHG-protokollets tre scopes för att minska både våra direkta och indirekta utsläpp tillsammans med våra leverantörer.

Guider och artiklar om hållbarhet

Funderar du över hur Elgiganten arbetar med hållbarhet? Läs mer om hur vi gör med bland annat förpackningar, leveranser, frakt och reparationer.