Hoppa över navigation

Integritetspolicy för B2B (Privacy Policy)

Elgiganten som personuppgiftsansvarig för företagskunder :

Om du handlar som privatkund regleras vår behandling av personuppgifter i linje med vår integritetspolicy för privatkunder.

Som kund hos Elgiganten behöver vi ibland behandla dina personuppgifter. Eftersom vi vet att produkterna du köper av oss är viktiga för din vardag, vill vi ge dig bästa möjliga information om alla erbjudanden och kampanjer innan du köper våra produkter, samt följa upp efter att köpet är genomfört.

Elkjøps butiker ägs och drivs av Elkjøp Norge AS (reg.nr 947 054 600) eller någon av våra franchisetagare. Elkjøp Norge ägs av Elkjøp Nordic AS (org.nr 911 382 296), som bistår både Elkjøp Norge och franchisetagarna med daglig drift och utveckling. Elkjøp Nordic har också ett övergripande strategiskt ansvar för Elkjøps verksamhet som grupp, inklusive vår verksamhet i de övriga nordiska länderna.

För den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy delar Elkjøp Nordic behandlingsansvaret tillsammans med Elkjøp Norge och/eller franchisetagaren. Elkjøp Norge/franchisetagare är självständig personuppgiftsansvarig för kameraövervakning i butiker som beskrivs i punkt 9 nedan.

Om du har frågor om denna integritetspolicy eller om de bedömningar vi har gjort kan du kontakta oss via vårt kundcenter eller på infosec@elkjop.no.

Köp i våra portaler där Elgiganten är personuppgiftsbiträde:

I de fall du kan beställa produkter via din arbetsgivare eller ett kommunalt avtal kommer Elgiganten att behandla dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde. Detta gäller om en verksamhet har ingått avtal med oss ​​vad gäller att leverera de produkter verksamheten finansierar till dig som privatperson. I dessa fall är det verksamheten vi har ingått köpeavtalet med och därför är det också verksamheten som är ansvarig för dina personuppgifter. För att du ska kunna beställa och få levererat produkter behöver Elgiganten behandla dina personuppgifter för att uppfylla vår del av avtalet. Även om Elgiganten i detta sammanhang anses vara personuppgiftsansvarig kan du kontakta oss för att utöva dina rättigheter. Se avsnitt 9.

För närvarande är det i enlighet med dessa företagsavtal som Elgiganten (i egenskap av personuppgiftsansvarig) behandlar dina personuppgifter.

Se våra franchise-butiker: