Hoppa över navigation
Leverans- och installationsikon med grön bakgrund.

Leveransavtal - Vitvaror och TV

Elgiganten samarbetar endast med auktoriserade Elinstallationsföretag. Våra montörer är anställda hos företag med auktorisation hos Elsäkerhetsverket och har egna kontrollprogram. De följer Elsäkerhetslagen 2016:732 och är utsedda att vara elsäkerhetsledare för egna arbeten och har tillräckliga kunskaper för detta. Se Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2017:2-3 och i förekommande fall svensk standard SS-EN 50110-1. Våra kunder kan själva kontrollera detta på elsakerhetsverket.se/privatpersoner Elgiganten samarbetar med Elsäkerhetsverkets tjänst kopplasakert.se

Följande leverans och installationsavtal gäller från 2023-09-06