Jämför produkter Du kan jämföra upp till 3 produkter
Det nya energimärket med skala A-G inuti en illustraion av ett hus

Ny energimärkning

Energimärkningen är till för att ge konsumenter information om hushållsprodukters energiförbrukning. I takt med att produkterna har förbättrats med energibesparande teknik, klassas många vitvaror i toppen av skalan, A till A +++. Den tidigare energimärkningen begränsade att energibesparande teknik utvecklades. Därför införs en ny energimärkning från 1 mars 2021, med ny skala med större mellanrum mellan energiklasserna. Detta gör att konsumenterna enklare kan jämföra produkterna, och företagen kommer utveckla deras sortiment ännu mer energibesparande.

Hur ser förändringen ut:

Den nya energimärkningen har en skala från A-G, utan några plustecken. Den tidigare skalan med A+++/A+ har tagits bort.

Andra förändringar:

• Produktens energiförbrukning är placerad mitt på etiketten

• QR-kod som länkar till en databas med åtkomst till produktens specifikationer 

• Buller från A-D för alla produkter

• Piktogram har ändrats. En del är samma som förutut medan andra är nya eller har reviderats för att återspegla nya test- eller mätmetoder.

En öppen diskmaskin med tre utragna korgar

Vilka produkter gäller den nya energimärkningen för?

Den nya energimärkningen gäller för kylskåp, tvättmaskin, tvättmaskin med torktumlare, diskmaskin, vinskåp.

Förutom vitvaror kommer den även att gälla för TV-apparater, datorskärmar, digitala informationsskärmar och lampor. 

Vilka produkter gäller den nya energimärkningen för?

Den nya energimärkningen gäller för kylskåp, frys, kombinerad kyl och frys,  tvättmaskin, kombinerad tvättmaskin med torktumlare, diskmaskin och vinkyl. Förutom vitvaror kommer den även att gälla för TV-apparater, datorskärmar och digitala informationsskärmar.

Dubbel energimärkning

Den nya energimärkningen gäller från den 1 mars 2021 för de nämnda produktgrupperna ovan. Tills den nya energimärkningen börjar gälla så gäller den gamla energimärkningen. Du kan därför få två olika energimärken med din produkt eftersom leverantörerna just nu skickar med dubbla energimärkningar.


Läs mer om den nya energimärkningen på energimyndigeheten

Hur blir produkterna mer miljövänliga av ändringen?

Uppdateringen av energimärket kommer flytta dagens bästa produkter ner på skalan för att hamna mer mitt på skalan, så att det ska finnas utrymme för förbättringar högst upp.

Detta kommer att leda till större förbättringar jämfört med den nuvarande märkningen, där dagens produkter har "nått toppen" och incitamentet för vidare utveckling blir mindre. Kraven på de olika nivåerna blir strängare, så större förbättringar kommer att krävas för att produkterna ska avancera en nivå upp i skalan A-G.


Diskmaskin

Det nya energimärket för diskmaskiner visar energiförbrukningen per 100 tvättcykler.

Energimärket för diskmaskiner visar antalet kuvert, vattenförbrukning per vattencykel, längden på tvättcykel och ljudnivå. Ljudnivån klassas på en skala från A till D.

En öppen diskmaskin med tre utragna korgar

Tvättmaskin

Även för tvättmaskiner visar det nya energimärket energiförbrukning per 100 tvättcykler (och/eller torkcykler) och en energiklassificiering från A till G. Energimärket visar även max torkmängd i kilo, vattenförbrukning per cykel, längd på en cykel och ljudnivå. Ljudnivån klassas därefter på en skala från A till D. Torkeffektiviteten klassas från A till G. OBS. Nytt energimärke för torktumlare kommer 2022.


Ett nytt energimärke för tvättmaskin och tvättmaskin med torktumlare

Kombinerad tvättmaskin med torktumlare

Energiförbrukning är specificerad som vägd förbrukning per 100 cykler. Nominell kapacitet för ”tvätt & torrcykel” och för tvättcykel. Viktad vattenförbrukning "tvätt & torrcykel" och för tvättcykel. Bullerutsläpp för torktumling inklusive bullerutsläppsklass.Varaktighet för “tvätt- och torrcykel” och för tvättcykel.Ett nytt energimärke för tvättmaskin och tvättmaskin med torktumlare

Kyl och frys

Det nya energimärket för kylskåp, frys och kombinerad kyl och frys visar årligt energiförbrukningen och en energiklassificiering från A till G. Energimärket visar också kapaciteten för kylskåp och frys i liter. Ljudnivån för dessa produkter visas både i decibel och på en skala från A till D.

Ett nytt energimärke för kylskåp, frys och vinskåp

Kyl och frys

Det nya energimärket för kylskåp, frys och kombinerad kyl och frys visar årligt energiförbrukningen och en energiklassificiering från A till G. Energimärket visar också kapaciteten för kylskåp och frys i liter. Ljudnivån för dessa produkter visas både i decibel och på en skala från A till D.

Ett nytt energimärke för kylskåp, frys och vinskåp

Vinkyl

Som med de andra märkningarna ändras också energieffektivitetsklassen för etiketten för vinkylare. Dessutom ges en QR-kod och bulleremissionsklasserna här. Som tidigare visas den årliga energiförbrukningen och antalet standardvinflaskor som ska lagras.

Ett nytt energimärke för tvättmaskin och tvättmaskin med torktumlare

Elektroniska skärmar

För elektroniska skärmar visas energiförbrukning per 1000 timmar och energieffektivitet på en skala från A till G. Energimärket visar även information om diagonal storlek och skärmupplösning så att det blir enklare för kund att jämföra mellan olika produkter. OBS. Den nya energimärkningen kommer också att visa energieffektivitet för HDR-skärmar eftersom det förbrukar upp till dubbelt så mycket ström som andra inställningar.


Nytt energimärke för elektroniska skärmar