Sista chansen på sommarrean! Se alla deals

Hoppa över navigation

Visselblåsning rutiner på Elgiganten

Den här sidan ger information om visselblåsning-rutiner för bland annat externa konsulter, leverantörer, tidigare anställda och potentiella anställda hos Elgiganten A/S. Om du vill lämna in ett kundklagomål kan du kontakta vår kundtjänst: https://www.elgiganten.se/kundtjanst.

I 2019 fastställde EU ett direktiv för skydd vid visselblåsning (whistleblowing directive). Direktivet ställer bland annat skärpta krav på arbetsgivarens handläggning av anmälningsärenden, samt utökar de inkluderade personerna som har rätt att anmäla ett brott i företaget. Om du rapporterar ett potentiellt brott är du skyddad av visselblåsning-direktivet och relevant nationell lagstiftning.

På Elgiganten arbetar vi med ärlighet, integritet och alltid i enlighet med gällande lagstiftning, och vi förväntar oss att alla på Elgiganten ska leva upp till vår standard. Vi har etablerat en kultur av öppenhet och ansvar som bidrar till att förebygga fel och som säkerställer att eventuella fel hanteras på rätt sätt. I stora företag finns det dock alltid en risk att något kan gå fel eller att något sker som strider mot interna rutiner och regler. Om detta sker så vill vi veta om det.

Visselblåsning inom organisationen

Om du misstänker eller har upplevt ett brott från Elgigantens sida, vänligen kontakta vår externa kanal: Elgiganten AB, konfidentiell linje: 020 88 16 07.

Nuvarande medarbetare ska använda vår interna aviseringskanal i enlighet med givna rutiner.

För ytterligare information om EU:s visselblåsnings-direktiv, se Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden - lagen.nu.

Uppdaterad 01.06.2022