Jämför produkter Du kan jämföra upp till 3 produkter

Jobba på Elgiganten


Bra kundrelationer baseras på duktiga medarbetare. Därför är en av Elgigantens viktigaste satsningsområden utbildning inom koncernen.
Lediga tjänster på Elgiganten

Customer Academy Training

Vi har etablerat en egen skola för att möjliggöra både personlig och yrkesmässig utveckling. Alla medarbetare i Elgiganten, från deltidsmedarbetare till varuhuschefer, utbildas och tränas inom ramen för Customer Academy Training (CAT). 2015 satsade Elkjøp-koncernen hela 60 miljoner SEK på utbildning. Vi har även en egen utbildning för produktspecialister.

Stark företagskultur

Vi har en stark företagskultur som löper genom hela vår nordiska koncern och som vi är övertygade om är avgörande för våra framgångar. Vår uppfattning är att människor trivs och presterar bäst när de får stort ansvar med tydliga ramar och riktlinjer. Vi ställer stora krav på medarbetarnas resultatorientering, effektivitet och kundbemötande. Samtidigt lägger vi stor vikt på att det ska vara roligt på jobbet! Vi är övertygade - har man roligt på jobbet, presterar man också bättre!

Med kunden i centrum

Vår vision är att vara jordens mest kundorienterade butikskedja! Det speglar vardagen på Elgiganten, både i arbete och utbildning. Hövlighet, hjälpsamhet och ärlighet uppmuntras i alla sammanhang. I tillägg har alla anställda i Elgiganten ett ansvar och befogenheten att göra kunden nöjd.