Jämför produkter Du kan jämföra upp till 3 produkter

Din garanti, reklamation och servicevillkor

Reklamationsrätten regleras under konsumentköplagen och ger dig rätt att klaga på en vara inom en bestämd tidsperiod, i Sverige gäller 3 år för privatpersoner. Reklamationsrätten följer ursprungliga köparen och inte produkten. En reklamation ska vid upptäckt göras så snart som möjligt, skälig tid anges till 2 månader.Information

Utöver reklamationsrätt så lämnar Elgiganten 1 års garanti första året, vissa undantag så som förbrukningsartiklar exempelvis batterier kan ha en kortare garanti, se instruktionsboken för mer information. Garantin är frivillig att lämna men reklamationsrätten är lagstadgad och gäller alla produkter. Den största skillnaden mellan reklamationsrätt och garanti är att under reklamationstiden så ligger bevisbördan hos konsumenten att bevisa att felet är ursprungligt. Definitionen av ett ursprungligt fel är att felets funnits redan vid leverans och att användaren inte har kunnat påverka felet samt inte bero på exempelvis slitage, onormal användning, vanvård eller någon form av yttre påverkan exempelvis tapp- eller vätskeskador. På www.lagen.nu kan du läsa lagen i dess helhet.

Garanti och reklamation vid företagsköp

Reklamationsrätt gäller även vid företagsköp men lyder under köplagen. Detta ger rätt att få produkten reparerad vid produktionsfel eller annan brist hos produkten. Tidsfristen för reklamation är normalt två år från köpstillfället, men kan variera beroende på avtal vid köp. Elgiganten lämnar 1 års garanti och 2 års reklamationsrätt till företagskunder.

Tvister

Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Ta i händelse av en tvist kontakt med vår kundtjänst, eller personal i ditt närmaste Elgiganten varuhus, för att ta reda på om det går att komma fram till en lösning.
Som konsument kan du dock alltid hänvisa en eventuell tvist till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Du kan kontakta ARN antingen via deras hemsida www.arn.se eller brev till adress:


Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Parter i ärendet är säljaren, det vill säga Elgiganten AB eller Partnern. Alla tvister ska lösas enligt svensk rätt. Om ärendet dras inför domstol ska det avgöras i din (köparens) domsaga, det vill säga normalt i närheten av din boendeort.

Din garanti, reklamation och servicevillkor

Rättigheter i samband med reparation

Vid fel eller annan brist på produkten som täcks av reklamationsrätten har du rätt att lämna tillbaka varan eller få den reparerad. Vilken lösning man väljer beror i huvudsak på kostnaden. Vanligtvis, om det gäller varor till lågt pris, ersätter Elgiganten varan med en ny vara. Detta innefattar till exempel vissa tillbehör, mindre köksprodukter och liknande där det inte är skäligt att reparera.

Tid

Beräknad reparationstid är 2-3 veckor. Elgiganten strävar efter effektivitet och genomför reparationer så snabbt som möjligt. Om det skulle bli nödvändigt att reparera en produkt två gånger och samma fel uppstår en tredje gång, kan du efterfråga en hävning av köpet. Om du ändå skulle vilja reparera produkten eller byta till en ny tillsvarande produkt är detta också möjligt.

Låneprodukt

Om du har behov av att låna en produkt under eventuell reparation så försöker vi alltid hjälpa till genom att låna ut en produkt med likvärdiga funktioner. Tillgången på låneprodukter kan variera och vi kan inte garantera att du får låna en identisk produkt.

Kostnader

Om varan täcks av garantin eller reklamationsrätten utförs reparationen gratis. Om varan inte täcks av garanti eller reklamationsrätt, kan det förekomma utgifter i samband med undersökning och eventuell reparation. Information om eventuella undersökningskostnader får du vid inlämning i varuhuset.

Viktig information om data

Om du behöver lämna in din produkt för reparation är det viktigt att du säkerhetskopierar innehållet innan produkten skickas för reparation. Elgiganten kan inte garantera att innehållet finns kvar efter en reparation. Behöver ni hjälp med säkerhetskopiering så erbjuder vi ett antal olika tjänster för detta. Elgiganten har ett stort utbud av externa hårddiskar och molnbaserade lösningar.