Jämför produkter Du kan jämföra upp till 3 produkter

Miljöpolicy

Elgiganten ingår i en nordisk koncern vid namn Elkjøp Nordic AS. Tillsammans med våra systerbolag i Danmark, Finland och Norge är vår ambition är att ta ledning i branschen när det kommer till hållbarhet. Vi tar ansvar för våra egna produkter och tjänster och sätter krav på våra leverantörer för mer hållbara produktionsled.

Elkjøp Nordic AS har utvecklat sitt hållbarhetsarbete baserat på ISO 14001: 2016. Systemet reglerar implementeringen av åtgärder och kontrollerar de miljöåtgärder som vidtagits. Efter att ha kartlagt verksamhetens väsentligaste områden inom miljöpåverkan kommer Elkjøp Nordic AS prioritera hållbarhetsarbetet inom följande fyra områden:

  • Hållbara produkter
  • Klimatsmarta lösningar i våra butiker
  • Miljöeffektiv logistik
  • Återvinning av uttjänta produkter

Hållbara produkter

Elkjøp Nordic AS är marknadsledande inom hemelektronik och vitvaror i Norden. Därför är det viktigt att produkterna i sortimentet har tillverkats under godtagbara förhållanden med minimala utsläpp. Vi ser också till att produkterna inte innehåller skadliga ämnen eller bidrar till förorening under användning. Vi vill bidra till längre livslängd för produkterna vi säljer och erbjuder därför uppgraderingar, service och råd om användning och underhåll av produkterna.

 Genom korrekt märkning, information och ett brett sortiment ska vi göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att köpa och använda produkter på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Valet av produkt och sättet man använder produkten i vardagen påverkar energiförbrukning samt varans livslängd. Vår målsättning är att erbjuda miljöriktiga alternativ samt förmedla tips och råd som kan bidra till att det dagliga användandet av produkterna blir mer hållbart.

Det finns minimikrav för alla Elkjøp Nordics leverantörer. Leverantörerna ska uppfylla alla tillämpade lagar och förordningar. Detta inkluderar kemikaliedirektivet REACH, WEEE-direktivet om hantering av elektriskt och elektroniskt avfall och RoHS-direktivet som reglerar andelen skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Elkjøp Nordic följer försiktighetsprinciper för att förhindra föroreningar och därför ska samtliga leverantörer avveckla kemikalier som finns på kandidatlistan (SVHC - Substances of Very High Concern) i REACH-direktivet.

 

Klimatsmarta lösningar i våra butiker

Vi arbetar på bred front för att minimera miljö- och klimatpåverkan från våra butiker och varuhus. Det handlar bland annat om hur vi arbetar med energieffektivisering och att vi väljer hållbara material i vår butiksinredning.

När vi bygger om våra varuhus väljer vi alltid energieffektiva belysning i form av LED-lampor. I vårt pilotvaruhus i Täby har det bidragit till en minskad elförbrukning med 71 procent på ett år. Vi har också bytt ut golvet i alla våra enheter till mattor gjorda av 100% återvunnen plast. Utöver det har vi gått från solitt till perforerat stål i vår butiksinredning. Det har reducerat metallförbrukningen från 6 510 kilo till 2 100 kilo per butik. Som bonus ger det också en miljövinst vid transport och materialet är dessutom långt mer flexibelt och återanvändbart än det var tidigare.

Miljöeffektiv logistik

I många år har vi arbetat med att optimera logistik och transporter för att kunna leverera produkter med ett så litet klimatavtryck som möjligt. På centrallagret utanför Jönköping har vi till exempel investerat i en egen järnvägslinje som går rakt in i centrallagret. Från centrallagret går sedan transporter vidare till Elgigantens systerföretag inom Elkjøpkoncernen, cirka 400 varuhus och regionala hubbar i hela Norden, där varorna packas om till mindre, mer klimatsmarta transporter som sedan går ut till varuhus och kunder.

Genom att själva planera våra transporter kan vi se till att fyllnadsgraden är korrekt. I dag mäter vi miljöbelastning och CO2-utsläpp för varje sändning i detalj. Vi mäter exempelvis hur bilen är packad, sändningens distans, bilens motor och bränsle. Med hjälp av den här typen av utsläppsdata kan vi sätta konkreta mål för vårt fortsatta miljöarbete.

Vi har blivit uppmärksammade för vårt transportarbete och har bland annat vunnit ”Stora trafiksäkerhetspriset” för våra rigorösa krav på sociala villkor, arbetsförhållanden och trafiksäkerhet i våra upphandlingar. Men det finns mycket kvar att göra och vi arbetar kontinuerligt för att se hur vi kan utveckla och förbättra vårt arbete för att bidra till mer hållbara transportlösningar. Vår vision är att bedriva en CO2 neutral verksamhet innan 2025.

Återvinning av uttjänta produkter

Elgiganten var före sin tid när det gäller insamling av uttjänt elektronik. Sedan 2006 har vi en egen organisation för återvinning av elskrot. Samtliga varuhus har utrustats med miljöstationer så att du som kund kostnadsfritt kan lämna in allt ifrån kablar och glödlampor till batterier och stora vitvaror - oavsett om produkten är köpt hos Elgiganten eller inte. Dessutom kan du välja miljöretur i samband med att vi levererar en produkt hem till dig, då tar vi med oss din gamla produkt och ser till att den återvinns på korrekt sätt.

Uttjänta elektronikprodukter innehåller värdefullt material som järn, plast och aluminium, men också miljöskadliga ämnen som kvicksilver och kadmium. Dessa ämnen bör absolut inte hamna i vår natur och bör heller inte förvaras någon längre tid i hemmet. Ta med dig dina uttjänta elektronikprodukter till ditt närmsta Elgiganten varuhus så ser vi till att de blir hanterade på korrekt sätt.

Under 2019 samlade vi in 27,000 ton uttjänad hemelektronik i Elgiganten koncernen, men vi vill samla in betydligt mer. Ta med dig dina gamla elektronikprodukter nästa gång du besöker oss – för miljöns och allas bästa!

 

Miljömål

Elgiganten skall vara ledande inom branschen när det kommer till att ta emot och hantera elektronikskrot, med fokus på service, tillgänglighet och miljöriktig hantering. Vi ska också ta vårt ansvar och förebygga klimatförändring genom att öka energieffektiviteten samt reducera våra egna utsläpp. Innan 2025 ska Elgiganten vara CO2 neutral verksamhet. Konkreta åtgärder för att lyckas med detta är definierade.

 

Vår miljöhistoria

1997

Elgiganten koncernen öppnar ett gemensamt centrallager i Jönköping och bygger en egen järnväg för att kunna ta emot godståg från leverantörerna direkt i huvudlaget.

1999

Vi etablerar ett videokonferenssystem på samtliga huvudkontor för att förhindra onödiga affärsresor.

2001

I Sverige ansluter vi oss till Elkretsen, som är en av världens första producentansvarsstation för återvinning av elektronik.

2005

En nordisk miljöchef tillsätts och vi etablerar en egen nordisk miljöavdelning för att säkerställa att vår miljöhantering är optimal.

2006

Vi förhandlar fram unika nordiska avtal med ledande transportörer, återvinnare och utrustningsleverantörer för hantering av elektronikskrot, emballageavfall och pallar.

2007

Vi har nu samlat in ca 16.000 ton elektronikskrot och andelen återvunnet avfall har ökat till 45% genom vårt eget miljöprogram. I många varuhus genomförs energianalyser för att optimera förbrukningen i våra butiker.

2008

Elgiganten börjar samarbeta med Recipo för en säker återvinning av uttjänt hemelektronik. Samma år etableras en treårig miljöplan med fokus på avfallshantering, försäljning av miljöriktiga produkter och reducering av energi i alla Elgiganten varuhus.

2009

Våra nordiska varuhus har tillsammans, de senaste 2 åren, samlat in och återvunnit ca 30,000 ton elektronikskrot.

2013

Elgigantens miljöarbete uppmärksammas i form av en nominering till ”Årets återvinnare”

2015

Mattorna i alla butiker och varuhus byttes ut till 100% återvunna material. Samma år tecknas också ett nytt transportavtal med stärkta villkor gällande löne- och arbetsvillkor, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Avtalet omfattar alla utgående transporter från distributionscentralen i Jönköping till över 400 varuhus och hemkörningshubbar i Norden.

2016

Elgiganten lanserar sitt 3.0 koncept. I samband med detta byttes butiksinredningen ut vilket ledde till minskad stålproduktionen. Utöver detta byttes också all belysning ut till energisnåla LED alternativ.  

2018

Elgiganten, Volvo Lastvagnar och Gasum inledde en testperiod där alla transporter från Elgigantens Nordiska Distributionscenter i Jönköping kördes på flytande biogas.

2019

Elgiganten använder 100% grön el och plastpåsarna blir 100% återvinningsbara.

2020

Elgiganten rullar ut Secure Collect enheter i 44 varuhus. Dessa möjliggör GDPR-säker återvinning av produkter som innehåller känslig person-data. 

Mer om vårt miljö- och hållbarhetsarbete