Jämför produkter Du kan jämföra upp till 3 produkter

En varmare jul för fler

Julen ska vara barnens högtid. Men långt ifrån alla barn ser fram emot julen. Elgigantens Julfond stöttar varje år lokala och nationella hjälporganisationer som ett sätt att ta ett större samhällsansvar. Julen 2018 går hjälpen bland annat till barnrättsorganisationen Maskrosbarn och IB Läxhjälpen.

Elgiganten är ett av Nordens största detaljhandelsföretag. När man är stor tycker vi att man också måste vara snäll. I Julfonden får alla 3200 medarbetare i Sverige nominera lokala initiativ eller organisationer som de vill stötta just för att fler ska inkluderas.
– Vårt mål är att göra samhället lite mänskligare, lite varmare. Vi kan inte göra allt, men vi kan alla göra något för dem som har det tufft. Allt för att fler barn ska få en godare jul, säger Niclas Eriksson, vd på Elgiganten.

Stort engagemang från personalen

Julen 2018 går stödet till organisationerna Maskrosbarn och IB Läxhjälpen. Båda arbetar med barn som av en eller annan orsak lever i utsatthet, och har sämre förutsättningar än andra att ta del av ny teknik.

Engagemanget hos personalen är stort och utöver Maskrosbarn och Läxhjälpen har våra medarbetare valt ut hela 26 lokala organisationer över hela landet som de vill stötta för en varmare jul och en trevligare tillvaro. Alla ska de få ta del av den fantastiska världen av teknik, med alla praktiska fördelar, glädje och gemenskap som den ger. Vi kommer bland annat att skänka produkter till Stadsmissionen, Giving People, Julhjälpen, Ronald MacDonald-hus, barnavdelningar på flera lokala sjukhus och kvinnohem.

Maskrosbarn stöttar barn med föräldrar i missbruk

En halv miljon barn, nästan fem barn per skolklass, lever med minst en förälder som har ett missbruk eller psykisk ohälsa. Barnen i dessa familjer far illa på olika sätt, det kan röra sig om allt ifrån våld och övergrepp till brist på omsorg och kärlek.

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn stöttar barn i utsatthet och jobbar för deras rätt till en trygg uppväxt. Organisationen har bland annat helg- och lovläger, ungdomsgårdar, internetstöd och personliga coacher. De arbetar även med påverkansarbete där de tillsammans med barnen lyfter fram deras åsikter till myndigheter, ger elevföreläsningar och utbildar vuxna som arbetar med barn.

Hjälp med läxorna – hjälp i livet

Förutom Maskrosbarn stöttar Julfonden även IB Läxhjälpen. Verksamheten tar emot närmare 400 barn i veckan som får hjälp med sina läxor efter skolan. Trångboddhet är en stor anledning till varför många söker sig till Läxhjälpen. Många barn behöver helt enkelt lugn och ro för att kunna studera.

På Läxhjälpen finns också möjlighet att få hjälp av volontärer som har kunskaper som varken föräldrar eller syskon kan bistå med. För många av barnen är Läxhjälpen det bästa som händer under dagen och något de verkligen ser fram emot.

Elgiganten stödjer med datorer och julklappar

Det som framför allt saknas för Läxhjälpen är fungerande datorer. Elgiganten kommer därför att stötta Läxhjälpen med datorer med Office-program och hörlurar, så att barnen får ännu bättre möjlighet att hänga med i skolarbetet och bättre förutsättningar i livet.

Förutom att Elgiganten stöttar Maskrosbarn med julklappar kommer företaget även att skänka pengar för att stödja deras verksamhet.

Läs gärna mer om verksamheterna som Elgiganten stödjer på maskrosbarn.org och bekantskaper.se/ib-laexhjaelp.

Elgiganten Foundation

Elgigantens Julfond är en del av Elgiganten Foundation som är en del av Elgigantens CSR-arbete. Syftet är att ta ett större samhällsansvar och stötta dem som inte kan del av den tekniska utvecklingen i samhället. Genom att bistå med produkter, vägledning och ekonomiskt stöd önskar vi att sprida den digitala kompetensen och förhindra att människor hamnar i utanförskap till följd av digitaliseringen. Vi vill stötta människor genom digitalisering och teknisk utveckling, som ett bidrag till FN:s hållbarhetsmål nummer 10: ”Minskad ojämlikhet”.

Mer om Elgiganten Foundation

Hjärta med texten Att ge mer