Jämför produkter Du kan jämföra upp till 3 produkter

Elgiganten x Läxhjälpen

Sedan årsskiftet 2021 är Elgiganten huvudpartner till Stiftelsen Läxhjälpen, som hjälper elever i särskilt utsatta områden att klara grundskolan och få gymnasiebehörighet. Ambitionen med partnerskapet är att tillsammans öka förutsättningarna för att fler elever i hela landet ska kunna ta del av Läxhjälpsprogrammet. Elgiganten kommer stötta Läxhjälpens verksamhet monetärt, med support och produkter. Ett särskilt fokus kommer vara att bistå Läxhjälpens digitala verksamhet.

Det digitala utanförskapet

Under förra läsåret gick 15 % av Sveriges högstadieelever ut grundskolan utan gymnasiebehörighet, något som riskerar att leda till sämre förutsättningar för en bra framtid. Den ökade distansundervisningen under pandemin har dessutom blottat ett tekniskt och digitalt utanförskap, som särskilt drabbar elever i socioekonomiskt utsatta områden. Brist på uppkoppling, rätt utrustning, teknisk kunskap och tillgång till en ostörd studiemiljö är några av de saker som Elgiganten vill bidra till att åtgärda genom sitt fördjupade engagemang i Läxhjälpen.

Elgiganten vill att fler når gymnasiebehörighet

– Att minska det tekniska och digitala utanförskapet är en sann hjärtefråga för oss på Elgiganten. Samarbetet med Läxhjälpen är ett viktigt steg, där vi kommer att bidra med utrustning, teknisk support och monetärt stöd för att fler ungdomar ska nå gymnasiebehörighet. Vi vet att ojämlik tillgång till och kunskap om teknik skapat klasskillnader i samhället, och vi är stolta att långsiktigt kunna bidra på olika sätt för att minska effekten som dessa klasskillnader har på elevers studier, säger Niclas Eriksson, vd på Elgiganten.

Internetuppkoppling är avgörande för att man ska kunna delta i Läxhjälpens digitala verksamhet. På glesbygden är digital läxhjälp ofta den enda möjligheten som finns att få hjälp med läxläsning. I januari 2021 saknade en elev internetuppkoppling i hemmet, Elgiganten ordnade då en trådlösuppkoppling så att eleven kunde delta i det digitala läxhjälpsprogrammet.

Läxhjälp över hela landet

Läxhjälpen startade 2007 och har 370 anställda läxhjälpare med nationell spridning över landet. Som en direkt följd av ökad distansundervisning har Läxhjälpens fysiska närvaro kompletterats med digital läxhjälp, något som kommer underlättas av samarbetet med Elgiganten. Samarbetet möjliggör utveckling och förbättring av programmet, samt ökar tillgängligheten så att stödet kan spridas till fler.

Mer om vårt miljö- och hållbarhetsarbete