Jämför produkter Du kan jämföra upp till 3 produkter

Så jobbar vi med hållbara transporter

Minskade utsläpp från långväga transporter är en av de största utmaningarna för miljöarbetet i Sverige och globalt. Genom att packa bilarna rätt, använda biobränsle och en egen järnvägslinje arbetar vi för lägre utsläpp och mer hållbara transporter.

Som en av Sveriges ledande varuhuskedjor inom hemelektronik, vitvaror och kök har vi möjlighet att göra ett ordentligt avtryck med vårt miljöarbete. Vi har i många år arbetat med att optimera logistik och transporter för att kunna leverera produkter med så litet klimatavtryck som möjligt. På centrallagret utanför Jönköping har vi till exempel investerat i en egen järnvägslinje rakt in i centrallagret. Hit kommer leveranser med bland annat kök från olika fabriker i Europa. Från centrallagret går sedan transporter vidare till Elgigantens systerföretag inom Elkjøpkoncernen, cirka 400 varuhus och regionala hubbar i hela Norden, där varorna packas om till mindre, mer klimatsmarta transporter ut till varuhus och kunder.

Optimerar varje transport

I dag mäter vi miljöbelastning och CO2-utsläpp för varje sändning i detalj. Vi mäter exempelvis hur bilen är packad, sändningens distans, bilens motor och bränsle. Med hjälp av den här typen av utsläppsdata kan vi sätta konkreta mål för vårt fortsatta miljöarbete.

Vår vision är att sänka utsläppen från långväga transporter med hjälp av fossilfria drivmedel för att bidra till EU:s utsläppsmål till 2030. Målet är att EU:s samlade utsläpp ska minska med 40 procent jämfört med 1990.

Hållbara transporter för både miljö och människor

Våra transportlösningar ska hålla rätt nivå av säkerhet, kvalitet och service, men det finns också ett starkt fokus på det som vi har valt att kalla ”Logistik med hjärtat”, det vill säga socialt ansvarstagande.

Det betyder att vi ställer krav på att alla chaufförer som transporterar gods från vårt nordiska distributionscenter ska ha löner i nivå med nordiska kollektivavtal, att de talar ett nordiskt språk eller engelska, och att vi har krav på säkerhet och miljö, där varje transports CO2-utsläpp mäts och följs upp.

Hållbara transporter för både miljö och människor

Våra transportlösningar ska hålla rätt nivå av säkerhet, kvalitet och service, men det finns också ett starkt fokus på det som vi har valt att kalla ”Logistik med hjärtat”, det vill säga socialt ansvarstagande.

Det betyder att vi ställer krav på att alla chaufförer som transporterar gods från vårt nordiska distributionscenter ska ha löner i nivå med nordiska kollektivavtal, att de talar ett nordiskt språk eller engelska, och att vi har krav på säkerhet och miljö, där varje transports CO2-utsläpp mäts och följs upp.

Fler steg mot mer hållbara transportlösningar

Vi har fått erkännande för vårt transportarbete och har bland annat vunnit ”Stora trafiksäkerhetspriset” för våra rigorösa krav på sociala villkor, arbetsförhållanden och trafiksäkerhet i våra upphandlingar.

Men det finns mycket kvar att göra och vi arbetar kontinuerligt för att se hur vi kan utveckla och förbättra vårt arbete för att bidra till mer hållbara transportlösningar.

Mer om vårt miljö- och hållbarhetsarbete