Hoppa över navigation
Mötesrum fullt med folk som alla tittar på en skärm där en till deltagare är ansluten via en så kallad videokonferens.

Upprätthåll god kommunikation med rätt mötesutrustning

Sedan våren 2020 har användningen av hemmakontor och videokonferenser ökat avsevärt. Det kan vara svårt att veta hur man ska upprätthålla god kommunikation mellan anställda som arbetar på kontoret och anställda som arbetar hemifrån, samtidigt som man upprätthåller goda relationer med kunderna när det inte är möjligt att träffas rent fysiskt.

Att säkerställa god kommunikation mellan anställda och kunder är avgörande för en framgångsrik verksamhet. Vi har all elektronisk utrustning som du och dina kollegor kan behöva för kontoret, mötesrummet eller verktyg för att kunna arbeta externt. Läs våra artiklar nedan för inspiration - eller fråga oss!

Rekommenderad utrustning för videokonferenser: