Sommarrean är igång! Se alla deals

Hoppa över navigation
Unga vuxna personer som sitter i ett möte

7 tips på hur tekniken kan förbättra din produktivitet

Hur kan du som företagsledare förbättra din egen och arbetsplatsens produktivitet och samtidigt öka arbetsglädjen? Tekniken hjälper dig på vägen.

Teknik är inte lösningen på alla problem, men om den används på rätt sätt kan den bidra till högre produktivitet på arbetsplatsen, göra de anställda effektivare och skapa större arbetsglädje. Enligt en undersökning från det amerikanska IT-konsultföretaget Ivanti anser hela 85 procent av de anställda i de undersökta företagen att de inte har rätt resurser för att utföra sitt arbete effektivt. 

En annan undersökning från The Economist pekar i samma riktning. Respondenter med en arbetsgivare som stöder samarbete med hjälp av mobila plattformar uppfattar sig själva som 7 procent mer produktiva än anställda på en arbetsplats som inte arbetar mobilt. Naturligtvis skiljer sig arbetsplatserna åt, men du kan hitta inspiration till ökad effektivitet i de här sju tipsen.