Hoppa över navigation
Woman attending a video meeting at home office

När du flyttar hem kontoret

Att arbeta hemma är inte längre ett undantag - utan snarare regeln, avslöjar nordiska studier. Men hemmakontoret ställer krav på inredning och utrustning. De har funnits de som har arbetat hemmifrån även tidigare, särskilt föräldrar med små barn har gynnats av arbetsplatser där viss flexibilitet har tillåtits. Men under de speciella omständigheter som nu råder har hemmakontoret blivit mer regel än undantag.

En undersökning i Danmark av affärsorganisationen DI visar att 31 procent av de anställda i den privata sektorn arbetade hemma i mitten av mars 2020. En liknande studie från det svenska forskningsinstitutet Kantar Sifo visar att andelen anställda i Sverige som i större eller mindre utsträckning arbetade hemifrån ökade från 15 till 57 procent, och i Norge uppgav 36 procent att de var tvungna att arbeta hemifrån. För personer med lång utbildning och hög inkomst berörde detta hela 73 procent enligt forskningsinstitutet Oslo Met.

Rekommenderade produkter för ditt hemmakontor: