Sommarrean startar på söndag kl.08! Se alla deals redan nu

Hoppa över navigation

BWS Distribution (Evapolar & DemarkQ in Sweden)

Som exklusiv distributör av evapolars effektiva, bakteriefria personliga luftkylare, betjänar vi företag och konsumenter i Danmark, Sverige och Finland från vårt huvudkontor i Roskilde, Danmark.

Returinformation

A: Retur av varor: Defekta, felaktiga eller skadade varor Om du vid mottagandet av et produkt från BWS Distribution märker eventuella fel eller defekter, gör följande: Vänligen logga in på "min sida" på Elgiganten.se och beskriv problemet så noggrant och tydligt som möjligt. Därefter kontaktar Elgiganten BWS Distribution, som initialt bedömer om problemet beror på en verklig brist eller fel. Om så är fallet, kommer du att få en förbetald returetikett (paketetikett) som ska användas när du returnerar varan. Vid retur är du ansvarig för att varan är ordentligt förpackat i originalförpackningen. När BWS Distribution har tagit emot och inspekterat varan kommer vi som utgångspunkt att skicka en ny felfri ersättningsprodukt till dig. Om BWS Distribution är slut i lager för den berörda varan, återbetalas hela inköpsbeloppet. B: Retur av varor: ångerrätt B1: Dina rättigheter Du har 30 dagar att ångra när du handlar på Elgiganten. Ångerrätten löper ut 30 dagar efter den dag du mottog din vara. B2: Återlämnande ved ångerrätt Du måste meddela Elgiganten inom 15 dagar efter mottagandet av varan, at du vill ångra ditt köp. Gör det klart i ditt meddelande, att du vill utöva din ångerrätt. Du kan inte ångra det helt enkelt genom att vägra att ta emot varan. När du har meddelat Elgiganten, att du vill ångra ditt köp, kommer du att få en förbetald returetikett (paketetikett) via e-post från BWS Distribution. Du måste returnera din beställning till oss utan onödigt dröjsmål och inom 15 dagar efter att du meddelat oss att du vill ångra ditt köp. Du måste bifoga en kopia av orderbekräftelsen. Vid retur är du ansvarig för att varan är ordentligt förpackat i originalförpackningen. Du bär risken för varan från tidpunkten för leverans till mottagning vid BWS Distribution. B3: Varans skick när du returnerar genom ångerrätt Om du ångrar kan du inspektera varan men inte använda den. Du är ansvarig för försämring av värdet på varan på grund av annan hantering än vad som är nödvändigt för att bestämma varans art och egenskaper. Om varan är provat utöver vad som beskrivs, anser vi att den som begagnad, vilket innebär att du vid ångerrätt av köpet endast får en del eller ingen av köpbeloppet, beroende på varans handelsvärde. B4: Återbetalning av köpesumman genom ångerrätt Om du utövar din ångerrätt, kommer Elgiganten att ersätta betalningen från dig, exklusive leverans- och returkostnader. Elgiganten kommer att behandla återbetalningen med samma betalningsmetod som du använde vid köpet. Vid nedskrivning av varans handelsvärde dras också detta från köpesumman. C: Garanti och Reklamationsrätt C1: Dina rättigheter Vi erbjuder 1 års garanti och 3 års reklamationsrätt för privatpersoner (2 års reklamationsrätt till företagskunder). Den största skillnaden mellan reklamationsrätt och garanti är att under reklamationstiden så ligger bevisbördan hos konsumenten att bevisa att felet är ursprungligt. Definitionen av ett ursprungligt fel är att felets funnits redan vid leverans och att användaren inte har kunnat påverka felet samt inte bero på exempelvis slitage, onormal användning, vanvård eller någon form av yttre påverkan exempelvis tapp- eller vätskeskador. Du måste reklamera när du har identifierat felet eller defekten. Enligt rätten till reklamation kan du antingen få varan bytt ut, återbetalat eller rabatterat, beroende på den specifika situationen. C2: Retur av varan jfr. garanti och Reklamationsrätt: Samma regler som för retur av defekta varor (se ovan). D: Friskrivningsklausul Ett krav på ersättning mot BWS Distribution får inte överstiga fakturabeloppet för den sålda artikeln. BWS Distribution är inte ansvarig för driftförluster, förlust av vinst eller andra indirekta förluster som härrör från avtalet, inklusive indirekta förluster till följd av försening eller brist på försäljningen. Följande omständigheter leder till ansvarsfrihet från BWS Distribution om de hindrar uppfyllandet av avtalet eller gör fullgörandet orimligt tyngre: Arbetskonflikt och andra omständigheter som parterna inte är mästare, såsom eld, krig, pandemi, mobilisering eller oförutsedda militära samtal med liknande omfattning, rekvisition , valutarestriktioner, upplopp och störningar, allmän knapphet på varor, restriktioner för makt och brist på eller försening av leveranser från underleverantörer på grund av någon av de omständigheter som nämns i denna punkt. Omständigheter, som nämnts, som inträffade före inlämnandet av erbjudandet / ingående av avtalet, ger endast anledning till ansvar om deras inflytande på uppfyllandet av avtalet för närvarande inte kunde förutses. Det åligger BWS Distribution att meddela köparen skriftligen utan onödig försening vid omständigheter som de som nämns ovan. För produktansvar gäller de gällande reglerna i svensk lag alltid. I den utsträckning som inget annat härrör från oundgängliga juridiska regler är BWS Distribution inte ansvarig för driftförluster, förlust av vinst eller andra indirekta förluster.

BWS Distribution (Evapolar & DemarkQ in Sweden) Genomsnittligt betygDenna produkt har blivit bedömd som 4.75 av 5 möjliga stjärnor.4.8 4
Sortera efter
1–11 av 11 produkter