Jämför produkter Du kan jämföra upp till 3 produkter

Leverans och installationsavtal

Elgiganten samarbetar endast med auktoriserade Elinstallationsföretag. Våra montörer är anställda hos företag med auktorisation hos Elsäkerhetsverket och har egna kontrollprogram. De följer Elsäkerhetslagen 2016:732 och är utsedda att vara elsäkerhetsledare för egna arbeten och har tillräckliga kunskaper för detta. Se Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 och i förekommande fall svensk standard SS-EN 50110-1. Våra kunder kan själva kontrollera detta på www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner
Följande leverans och installationsavtal gäller från 2019-05-14

Leverans:

 • Kunden ansvarar att informera Elgiganten om sådant som kan påverka leveransen, exempelvis svårframkomlig väg, portkod, våning, hiss, trånga eller branta trappor etc.
 • Elgiganten erbjuder två olika leveransalternativ samt olika tillval för kundens produkt som installation, retur och andra typer av service på plats i bostaden:
  1) Leverans till port/tomtgräns
  2) Leverans till anvisad plats
  Stockholm & Göteborg: I dessa orter erbjuder vi tjänsten Delivery Basic som innebär att vi levererar produkten inom 10 arbetsdagar och aviserar leveransen dagen innan, senast 16:00. Denna tjänst passar de som på kort varsel kan ta emot produkten dagen efter aviseringen, mellan 08-17. Det är inte möjligt att få information om dag eller tid vid ett tidigare tillfälle än dagen före leveransen skall ske.Ombokning av dag eller tid är inte möjligt.
 • Leverans till port/tomtgräns och anvisad plats sker inom avtalat tidsfönster. Kunden säkerställer att det är ”fri väg” och att hinder för personal och leveransbil är borttagna. Transportören kontaktar kunden ca 30 minuter innan leveransen. Kunden förbinder sig att vara på plats under hela tidsfönstret.
 • Kunden ansvarar för att skydda golv och trösklar samt, i trånga utrymmen vägg och tak.Elgigantens transportörer arbetar med skyddsskor pga. arbetsmiljö och säkerhet.
 • Produkten samt leveranskostnaden skall vara till fullo betalda minimum 48 timmar innan leverans skall utföras. Vid alla typer av leveranser skall den som mottar produkterna uppvisa en giltig legitimation. Skall en annan person än köparen motta leveransen måste denna vara minst 18 år och uppvisa både sin egen samt köparens legitimation. Med köpare avses den person som står som mottagare på kvittot/fakturan, även benämnd som kund.
 • En eventuell avbokning/ombokning skall ske minst 48 timmar innan leveransens planerade tidpunkt. I de fall en leverans inte kan utföras eller fullföljas, och ansvaret ligger på kunden, återbetalas inte kostnaden för leveransen samt de tillval som beställts. Detta gäller även om en avbokning/ombokning skett försent.

Retur av produkt:

 • I samband med leveransen av den nya produkten har Elgiganten möjlighet att ta med den gamla produkten för miljöåtervinning. I alla förekommande fall skall den tidigare produkten vara urplockad samt, i förekommande fall, avfrostad. Om kunden har valt ett leveransalternativ utan installation skall produkten även vara avinstallerad från el, vatten samt avlopp. Avinstallation av den tidigare produkten ingår endast vid en beställning av en installation.
 • Beställningar av miljöretur sker i samband med en leverans och tjänsten kan inte köpas separat. Vid beställningen skall kunden ange hur många produkter som önskas returneras samt lämna en uppskattning om storlek och vikt. Elgiganten äger rätt att neka en retur som transportören inte kan hantera.
 • Även vid leveranser till port/tomtgräns erbjuder Elgiganten miljöreturer. Produkten skall då vara placerad där leveransen av den nya produkten sker. Notera att detta skall vara gjort innan leveranstillfället. Transportören arbetar med tidsplanering och kan inte vänta på plats.

Installationer:

 • Kräver kundens produkt en fast elanslutning skall detta meddelas Elgigantens personal vid köptillfället då det medför en extra kostnad. Vid fast anslutning i kopplingsdosa ska kopplingsdosan vara utrustad med dragavlastning. Kopplingsdosor placerade i badrum ska även vara utrustade med fukttätning. 
 • Samtliga produkter installeras och monteras enligt föreskrifterna i bruksanvisningen. Kunden ansvarar att säkerställa så produkten får plats på den avsedda platsen där installationen skall utföras samt att slangar och produktsladdar räcker till i längd.
 • Vid köp av tillvalet ”installation” avinstallerar montören den tidigare produkten och lämnar den på platsen. Önskas miljöretur av produkten, köps denna tilläggstjänst separat.
 • Installation och montering sker på den, av kunden, förberedda och anpassade platsen. Observera att ugn/häll/spis samt inbyggnadsmikro skall placeras max 0,5 meter från avsett eluttag/kopplingsdosa. Disk/tvättmaskin/torktumlare/kyl/frysskåp skall placeras max 1,2 meter från avsedda eluttag och anslutningar.
 • El samt i förekommande fall vatten och avlopp kopplas alltid in på befintliga uttag. Montören säkerställer även att produkten står balanserad i våg.
 • Elinstallation genomförs endast på framdraget eluttag/kopplingsdosa med avsedd spänning för produkten. Elinstallationen görs med den produktsladd som medföljer den nya produkten alternativt produktsladden från den gamla produkten om den bedöms vara i gott skick. Framdragning av nya eluttag eller flytt av befintliga ingår inte.
 • Eluttag och produktsladd ska vara lätt åtkomligt efter installation för att kunna skilja produkten från elnätet. För diskmaskin ska eluttaget vara placerat i ett annat utrymme än installationsutrymmet,300mm över golvet.
 • Tillbehör så som förlängningar för avlopp ingår inte utan köps till separat. Förlängning av slangar för avlopp är endast tillåtet i våtutrymmen med golvbrunn.
 • Snickeriarbete samt håltagning i väggar och skåp ingår inte.
 • Vid installation av en diskmaskin/kyl/frys/Side by Side (SBS) måste det finnas ett vattentätt underlägg (läckageskydd) placerat under produkten. Detta medföljer inte produkten utan köps som tillbehör.
 • Efter utförd installation testar installatören att produkten fungerar (gäller ej efter utförd omhängning av dörren på kyl och frysskåp) samt tar med emballaget i retur. I de fall en installation inte kan utföras eller fullföljas, och ansvaret ligger på kunden eller dennes utrustning, återbetalas inte kostnader för leverans och tjänster.

Diskmaskin – Kundens ansvar

Kundens ansvar:

 • Vid installation skall golvsockel samt köksskåp vara borttagna. Säkerställ att golvet under diskmaskinen är plant med övrigt golv så produkten kan placeras i våg. Eventuella rördragningar bakom diskmaskinen kan göra att diskmaskinen inte ligger i linje med köksskåpen
 • Hål med minsta dimension av 10cm för slangar och elkabel skall vara förborrat i köksskåpet.
 • Det skall finnas en fungerande avstängningsventil med manöveranordning (t ex ballofix) vid kallvattenanslutningen. Vid installation av en diskmaskin till blandare skall blandaren vara anpassad med avstängningsventil. Installation av diskmaskin utförs endast på kallvattenanslutning.
 • Vid installation av en hel- eller halvintegrerad produkt ingår inte montering av frontlucka eller dörrfront, detta är en tilläggstjänst som köps separat.
 • Ett oskadat och vattentätt underlägg (läckageskydd) skall placeras under produkten. Detta köps separat.

Tvättmaskin & torktumlare/torkskåp 

Kundens ansvar:

 • Det skall finnas en fungerande avstängningsventil med manöveranordning (t ex ballofix) vid kallvattenanslutningen samt en godkänd avloppsanslutning i enlighet med föreskrifterna i bruksanvisningen. Installation av tvättmaskin utförs endast på kallvattenanslutning.
 • Vid installation av en tvättmaskin och/eller torktumlare, måste installation ske i ett våtutrymme med golvbrunn. Eluttag för stickpropp skall föregås av en jordfelsbrytare.
 • Vid installation av tvättmaskin och torktumlare i tvätt-pelare skall det säkerställas att avsedd monteringssats finns på plats för montering. Förhöjningssockel är inte godkänt vid pelarmontage.
 • Torktumlare eller torkskåp med frånluftsfunktion skall placeras i närhet av avsedd och anpassad ventil för optimal drift.
 • Placeringsanvisningar för tvättmaskin/torktumlare/torkskåp, se bilaga 1.

Kyl/frys – Kundens ansvar

Kundens ansvar:

 • I de fall kyl/frysskåpet har en vattenanslutning skall det finnas en fungerande avstängningsventil med manöveranordning (t ex ballofix) Produktplaceringen påverkas av längden på slangar enligt bruksanvisningens föreskrifter. Installation av vattenanslutna kyl/frysskåp utförs endast på kallvattenanslutning.
 • Vill du kunna öppna dörren på ditt nya kyl eller frysskåp från det andra hållet? Omhängning av dörren är en tilläggstjänst som köps separat.
 • Vid installation av en hel- eller halvintegrerad produkt ingår inte montering av frontlucka eller dörrfront. Detta är en tilläggstjänst som köps separat.
 • Vattenanslutna kyl/frysskåp kräver att golvet under produkten är plant med övrigt golv så att produkten kan placeras i våg. Ett oskadat och vattentätt underlägg (läckageskydd) skall placeras under produkten. Detta köps separat.
 • Kyl/frysskåp utan vattenanslutning kräver inte ett plant golv. Dock rekommenderar vi det. Ett oskadat och vattentätt underlägg (läckageskydd) skall placeras även under dessa produkter. Detta köps separat.

Inbyggnadsugn och häll 

Kundens ansvar:

 • Tillse att det finns tillräckligt med utrymme för din produkt där den skall installeras, vi utför inga snickeriarbeten. Det skall finnas ett fungerande eluttag/kopplingsdosa max 0,5 meter från avsedd produktplacering.
 • Elinstallation genomförs endast på framdraget eluttag/kopplingsdosa som har avsedd spänning för produkten.
 • Vid installation av en induktionshäll skall neutralledaren (nollan) vara framdragen till eluttaget och avsedd produktsladd finnas tillgänglig. Notera att produktsladd inte medföljer alla produkter.

Spis 

Kundens ansvar:

 • Tillse att det finns tillräckligt med utrymme för din produkt där den skall installeras, vi utför inga snickeriarbeten. Det skall finnas ett fungerande eluttag/kopplingsdosa max 0,5 meter från avsedd produktplacering.
 • Elinstallation genomförs endast på framdraget eluttag/kopplingsdosa som har avsedd spänning för produkten.
 • Kontrollera att det är rätt spänning framdraget till den nya spisen, detta görs enklast genom att undersöka säkringsskåpet och se hur många säkringar som är för spisen; 1 säkring = 230 V, 3 säkringar = 400 V.
 • Vid installation av en induktionsspis skall neutralledaren (nollan) vara framdragen till eluttaget och avsedd produktsladd finnas tillgänglig. Notera att produktsladd inte medföljer alla produkter.

TV installation 

Beskrivning av tjänsten:

 • Uppackning och visuell kontroll av produkten.
 • Installation av din nya TV på det medföljande bordsstativet alternativ på vägg med det tillköpta väggfästet. Notera att montage av tillköpt TV-bord inte ingår. Säkerställ TV:ns vikt och storlek är anpassad för den vägg där den skall monteras.
 • Inkoppling av två befintliga produkter, t ex digitalbox, ca-modul, dator eller Blu-ray spelare och övrigt.
 • Inkoppling av din nya TV till befintligt el- och antennuttag samt start av automatisk kanalsökning.
 • Sortering av kanaler och övrig utrustning ingår ej.
 • Montering av kabellist från din nya TV till närmaste golvlist, kabellist i rätt längd köps separat.
 • Kunden köper själv till väggfäste och kablar som behövs för att utföra installationen. Tillse att kablarnas längd räcker till för montering.
 • Vi kontrollerar att din nya TV fungerar och tar med emballaget i retur för miljöåtervinning.

Montörens rättigheter och skyldigheter:

 • Montören på plats har rättighet och skyldighet att avbryta arbetet med en elinstallation om arbetet kan betraktas som farligt, avvika från föreskrifter i lagtext, orsaka skada för person och miljö eller på annat sätt inte kan anses som lämpligt. I de fall en installation inte kan fullföljas skall montören informera köparen om orsaken samt vilka åtgärder som måste vidtas. Kostnader för ytterligare åtgärder tillfaller köparen.

Installation av tvättmaskin/torktumlare/torkskåp – bilaga 1/1

 • Elgiganten rekommenderar att tvättmaskinen/torktumlaren/torkskåpet installeras och används i ett oklassat område.
 • En tvättmaskin/torktumlare/torkskåp får aldrig installeras i område 0 eller 1.
 • I de fall en tvättmaskin/torktumlare/torkskåp skall installeras inom område 2 informeras du som köpare härmed om kapslingsklass IP X4.

Kapslingsklass IP X4 innebär att produkten skall vara skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.

Bildreferens: Bilderna är hämtade från Elbasen – Vägledning för elinstallationer, utgåva 3, utgiven av SEK Svensk Elstandard – mer information finner du på www.elstandard.se