Jämför produkter Du kan jämföra upp till 3 produkter
Ett äldre par på en bänk

Tekniskt och digitalt utanförskap i Sverige

Sverige digitaliseras snabbt och den tekniska utvecklingen av tjänster och e-handeln gynnar många. För många blir livet enklare, vi får tillgång till kunskap och många produkter och tjänster blir billigare. Men när fysiska butiker lägger ned och den offentliga servicen digitaliseras riskerar de som inte har tillräcklig kompetens att använda teknik och digitala tjänster att hamna utanför.

Drygt en miljon svenskar lever helt eller delvis utanför det digitala samhället. Det betyder att de av olika anledningar sällan eller aldrig använder internet och har svårigheter att hänga med i tekniska utvecklingen och digitaliseringen av samhällsservicen.

Om vi ska kunna hjälpa dem som inte hänger med i den tekniska utvecklingen måste vi känna till vilka utmaningar som finns. Därför har Elgiganten sedan 2008 genomfört Tekniktrubbel, en nordisk undersökning om digitalt utanförskap. Syftet med undersökningen är att mäta människors attityder, kunskapsnivåer och beteenden när det gäller teknik och hemelektronik.

Niclas Eriksson är VD på Elgiganten Sverige

Eriksson: "Så minskar vi utanförskapet"

Elgiganten har som Sveriges ledande varuhuskedja inom hemelektronik, vitvaror och kök en ambition att minska det tekniska och digitala utanförskapet i Sverige. Tekniktrubbel är ett steg i detta arbete som Elgiganten inlett, och som de vill utveckla tillsammans med andra aktörer. Här skriver Niclas Eriksson, vd på Elgiganten Sverige, om hur fler aktörer kan bidra för att fler i samhället ska kunna ta del av den fantastiska världen av teknik, med alla praktiska fördelar, glädje, kunskap och gemenskap som den ger.

Teknotrubbel 2019 visar på stora skillnader när det gäller tillgång på teknik i Sverige

Brist på teknik skapar klassklyfta

Utan internet och teknisk kompetens kan hundratusental svenskar permanent fastna i ett utanförskap och därmed missa möjligheterna med att använda ny teknik och digitala tjänster. Äldre och personer med funktionsvariationer som inte har samma förutsättningar att använda ny teknik riskerar att tappa kontakten med det omkringliggande samhället. Boende på landsbygden har det svårare att hänga med i den tekniska utvecklingen, bland annat på grund av bristande tillgång till bredband. Barn i familjer där tekniken inte har en självklar plats kan missgynnas i skolan.

Tekniktrubbel 2019 visar bland annat att 1 av 4 svenskar upplever att tillgång till och kunskap om teknik har skapat en klassklyfta i dagens samhälle. Läs den fullständiga rapporten här >>

Så vill vi bidra!

Så vill vi bidra!

Elgiganten vill bidra med det som vi kan. Vi vill också uppmana fler att vara med i arbetet att minska det tekniska och digitala utanförskapet. Vi ser bland annat att det är viktigt att rikta strålkastarna mot det digitala utanförskapet, säkra snabb internetuppkoppling i hela Sverige och förse svenskarna med kunskap om teknikens möjligheter. Tillsammans kan vi göra skillnad. Läs mer om Elgigantens uppmaningar här.  

Li Persson, kommunikationsansvarig hos Elgiganten Sverige

Vill du veta mer?

Om du har frågor om Tekniktrubbel, eller vill diskutera hur vi gemensamt kan minska det digitala och tekniska utanförskapet, hör av dig till Li Persson, kommunikationsansvarig på Elgiganten i Sverige.

Kontaktuppgifter:

Mail: li.persson@giganten.se

Tel: 070-180 32 69