Hoppa över navigation

Elgiganten och Loopeli vill tillsammans bidra till att motverka digitalt utanförskap

Sverige digitaliseras snabbt och nya produkter och tjänster gör livet enklare för många, men alla har inte möjlighet att ta del av utvecklingen. När fysiska butiker lägger ned och samhällsservicen digitaliseras riskerar de som inte har tillräcklig kunskap om teknik och digitala verktyg att hamna utanför.

Drygt en miljon svenskar lever helt eller delvis, frivilligt eller ofrivilligt, utanför det digitala samhället. Det betyder att de, av olika anledningar, sällan eller aldrig använder internet och har svårigheter att hänga med i den tekniska utvecklingen och digitaliseringen av samhällsservicen. De kan tyvärr också innebära att de blir isolerade och känner sig ensamma. Begränsningarna kan vara många, men teknisk ovana i kombination med försämrad motorik, nedsatt syn eller hörsel är vanliga orsaker.

Dessa produkter passar utmärkt med Loopelis videotjänst:

Läs mer