Sommarrean är igång! Se alla deals

Hoppa över navigation

Köpvillkor för Elgigantens företagskunder

På denna sida hittar du villkor för Elgiganten Företag. Dessa specifika villkor gäller om du är en företagskund med ett konto hos oss. Om du inte är en företagskund med ett konto gäller våra vanliga konsumentvillkor. 

Privatkunder - se villkor här. Epoq-kunder - se här.

Följande gäller som ett avtal mellan Elgiganten AB och kund. 

Allmänt

 1. Dessa villkor (”Försäljningsvillkor” eller ”Avtal”) gäller för alla företagsköp (”B2B”) från Elgiganten AB , ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556471-4474 (nedan kallat ”Säljare”, ”vi” eller ”oss”).
 2. När du köper varor och tjänster från oss samtycker du till att du utför köpet som ett företag för affärsändamål. Som företagskund kommer inte köp som du gör från oss att dra nytta av det lagstadgade skyddet som finns tillgängligt för konsumenterna enligt tillämpliga lagar för konsumentköp eller -skydd.
 3. Vi gör enbart affärer enligt dessa Försäljningsvillkor. Alla andra villkor, inklusive villkor som ingår i dina individuella inköpsordrar, avvisas uttryckligen. Vi är inte skyldiga att acceptera någon beställning som du gör hos oss eller att erbjuda kredit.
 4. Varor och tjänster beror på tillgänglighet och kan variera från de som annonseras. Du är ensamt ansvarig att avgöra lämpligheten hos några beställda varor eller tjänster. Vi ansvarar inte för sådan lämplighet. Du samtycker till att vi inte ansvarar för några tillhandahållna råd i samband med beställning av några sådana varor eller tjänster.
 5. Även om vi gör rimliga kontroller för att undvika fel ska du observera att vi förbehåller oss rätten att annullera eller neka beställningar för artiklar som visas på vår webbplats eller i någon annan försäljnings- eller marknadsföringskanal med ett felaktigt pris eller med någon annan felaktig information.
 6. Inget Avtal ingås med dig förrän vi har skickat din beställning och du får en orderbekräftelse. Om vi gör ett misstag ger vi dig möjlighet att antingen: (i) annullera din beställning och erhålla en återbetalning av alla summor som betalats i förväg; och/eller (ii) göra beställningen på nytt till korrekt pris/enligt korrekta villkor.

Företagskonto

 1. Företagskonto är en tjänst som tillhandahålls av Elgiganten. Företagskonto är utformat för att ge företag tillgång till tjänster som anpassar, förenklar och förbättrar inköpsprocessen.

  Tjänsterna inkluderar:
  - Egen adressbok och komplett orderhistorik för företaget med möjlighet till fakturabetalning.
  - Flera olika typer av roller som gör det möjligt att personifiera användarrättigheter inom företaget.
  - Admin-konton kan till exempel skapa listor med favoritprodukter, som kan delas med resten av företaget.
  - Kunden och kundens medarbetare med registrerat företagskonto får även skräddarsydda erbjudanden anpassade efter kundens företag.
   
 2. När Kundens anställd registrerar ett företagskonto hos Elgiganten måste Elgiganten använda vissa data och information, inklusive personuppgifter kopplade till kontot, företaget och användarens beteende. Detta är nödvändigt för att Elgiganten ska kunna förse Kunden och Kundens anställda med de tjänster ett Företagskonto innebär, inklusive skräddarsydda erbjudanden och priser för Kundens företag. Om Kundens anställda även har ett privat konto hos Elgiganten kommer Elgiganten att sammanställa den information Elgiganten har om Kundens medarbetare, över konton för att förbättra den Kundens anställdes kundupplevelse, både som företagskund och som privatkund.
   
 3. För mer information om hur Elgiganten skyddar integriteten för kundens anställda, se Elgiganten integritetspolicy.

Priser och betalning

 1. Våra annonserade och på annat sätt angivna priser inkluderar inte mervärdesskatt (”moms”). När du gör din beställning kan priset på varorna och tjänsterna ha ändrats. Bekräfta priset inklusive alla artiklar innan du skickar din beställning.
   
 2. Vi accepterar betalning via banköverföring och de flesta typer av kredit- eller betalkort. Vi debiterar betalningar med kredit- och betalkort vid beställningstillfället. Vi accepterar kontanter men endast på en utsedd försäljningsplats i våra fysiska butiker.
   
 3. Varor eller tjänster köpta på kredit måste betalas inom 30 dagar från vårt fakturadatum såvida inte andra betalningsvillkor avtalas specifikt. Vi kan när som helst och av vilken orsak som helst återta kreditalternativet.
   
 4. Om du inte har betalat en faktura vid förfallodagen förbehåller vi oss rätten att, utöver annan rätt eller åtgärd som kan vara tillgänglig för oss, göra att alla utestående fakturor förfaller till betalning.
   
 5. Vi kan dela information om kundkredithistorik med relevanta kreditupplysningsföretag. Vi förbehåller oss också rätten att genomföra en kreditkontroll hos ett relevant kreditupplysningsföretag om vi ger dig kredit och validera alla uppgifter gällande kreditkortsinnehavare eller leveransadress.
   
 6. Vi förblir ägare av köpta varor tills du både har betalat för sådana varor i sin helhet samt erlagt alla andra utestående betalningar enligt något avtal eller någon överenskommelse. För att undvika tvivel behåller vi säkerheten för alla obetalda köp (säljpant). Detta utgör en individuell grund för indrivning av skuld, vilket ger oss rätten att från de berörda myndigheterna anhålla om ett beslut och genomdrivande av återlämning av lös egendom.
   
 7. Fram tills äganderätten övergår till dig är du skyldig att: (i) hålla varorna förvarade separat och tydligt identifierbara som tillhörande oss; (ii) inte ta bort några varumärken eller identifieringsmärken; (iii) hålla dem helt försäkrade för deras fulla ersättningsvärde mot förlust, skada eller förstörelse; (iv) inte sälja, överföra, debitera, inteckna, pantsätta eller bevilja någon pant för varorna. Detta gäller alla varor vi levererar till dig och för alla pengar på grund av transaktioner med dig.
   
 8. Enligt den aktuella lagen om dröjsmålsränta och lagstadgat återkrav kan vi utöva vår lagstadgade rätt att ta ut ränta och en kompensationsavgift på alla förfallna fakturor.

Särskilt om Elgigantens paketlösningar

1.    Köp av paketlösning:

Elgiganten erbjuder flera paketlösningar för mötesrum och kontorsutrymmen till våra företagskunder. För information om paketlösningarna, se här. Om Kunden ändrar produkterna eller tjänsterna som ingår i en paketlösning kan inte Elgiganten garantera att produkterna levereras tillsammans. Om Kunden ändrar produkterna i en paketlösning och lägger till produkter som inte omfattas av installations­tjänsterna som ingår i paketlösningen, förbehåller sig Elgiganten rätten att avbryta den delen av paketlösningen som inte kan levereras på grund av ändringen i paketlösningen.

Vid leverans måste Kunden kontrollera varuleveransen mot beställning/varulista och se till att det inte förekommer brister, felaktig leverans eller transportskador. Kunden måste utan onödigt dröjsmål meddela Elgiganten om den upptäcker fel eller brister i leveransen. Angående Elgiganten HelpDesk-tjänst, se punkt 3 nedan.

2.    Montering av paketlösning:

Om Kunden har beställt en paketlösning inklusive montering, utförs monteringen av Elgiganten underleverantör Onitio. Monteringen omfattar produkterna i det paket Kunden har köpt. Monteringen inkluderar inte konfigurering av program. Om Kunden önskar montering av produkter utanför det köpta paketet måste detta avtalas separat med Onitio. Sådan extra montering faktureras separat.

Det är en förutsättning för montering att:
• Strömuttag (230V) är maximalt två meter från skärmen.
• Nätverksuttag (om relevant) är maximalt två meter från skärmen.
• Typ av vägg måste beskrivas med avseende på fästelement för utrustning som ska monteras upp (gips, trä eller mur).
• Skärmen kan monteras maximalt två meter från golvet.
• Gammal mötesrumsutrustning måste vara nedtagen/borttagen.

Kunden ansvarar för att se till att ovanstående förutsättningar är uppfyllda innan monteringen påbörjas, och Elgiganten och/eller Onitio kan inte hållas ansvariga om monteringen inte kan utföras enligt planen på grund av att en eller flera av förutsättningarna inte är uppfyllda. Om gammal utrustning inte är borttagen riskerar Kunden att montering inte kan genomföras och att ny montering måste avtalas på Kundens bekostnad och risk. Elgiganten och/eller Onitio kommer inte att hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår på gammal utrustning som inte har tagits bort före montering.

Kunden måste bekräfta att varorna har mottagits innan monteringen kan påbörjas. Onitio kommer att kontakta Kunden direkt för att avtala om tidpunkt för montering. Onitio kommer dessutom att kontakta Kunden innan utkörning på dagen för monteringen. Om Onitio inte lyckas få kontakt med Kunden kommer de inte att åka ut för montering och ny montering måste avtalas på Kundens bekostnad och risk.
Kunden kan avboka eller ändra tidpunkten för montering utan extra kostnad, förutsatt att detta sker minst fem (5) arbetsdagar före den planerade utförandedagen. Om du avbokar senare än detta kan en avgift tas ut för avbruten installation. Avbokning av montering innebär inte att Kundens betalningsansvar upphör.
Den ansvarige representanten för Kunden måste vara närvarande vid starten av monteringen för att gå igenom mötesrummet med montören, samt vid sista monteringsdagen. Detta är viktigt för att undvika eventuella missförstånd kring monteringen. Om ingen är närvarande vid starten kan Onitio på Kundens bekostnad och risk välja att skjuta upp monteringen till en senare tidpunkt. Vid sista monteringsdagen ska Kundens representant gå igenom mötesrummet eller kontorsplatsen och godkänna monteringen skriftligen.

3.    Elgiganten Help Desk

Vid köp av Elgiganten Teknisk Help Desk-tjänst har Kunden rätt till obegränsad teknisk support över telefon för den aktuella produkten tjänsten är köpt för. Detta gäller för kritiska fel eller brister vid den aktuella produkten eller tillhörande produkter som ingår i ett paket. Kunden kommer också att ha rätt till support gällande programvara som ingår i paketet och operativsystemet.

Elgiganten Teknisk Help Desk-tjänst inkluderar inte assistans vid installation av programvara eller konfiguration av e-post. Det gäller inte heller hjälp med installation av skrivare, trådlöst nätverk eller annan maskinvara som inte ingår i en köpt paketlösning.

Leverans

 1. Vi tar ut en leveransavgift för alla leveranser. Beställningar som erhålls före kl. 14:00 på arbetsdagar behandlas normalt samma dag. Beställningar som görs på helger eller helgdagar behandlas normalt nästa arbetsdag. Varor i lager levereras normalt inom tre arbetsdagar efter bearbetning. Standardleverans sker till lämplig reception eller butiksyta på bottenvåning. Meddela oss i förväg om du har några speciella leveranskrav – det kommer att tillkomma en extra kostnad.
   
 2. Vi gör vårt bästa för att uppfylla leveranstider som du har avtalat om, men vi tar inte ansvar för eventuella förseningar. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att meddela dig om eventuella försenade leveranser och bekräfta en ny leveranstid med dig.
   
 3. Om varorna inte anländer, är ofullständiga eller skadade måste du lämna in ett klagomål till kundtjänst (se kontaktinformation i avsnittet 55 nedan) inom 14 dagar efter mottagen eller förväntad leverans.
   
 4. Risken övergår till dig vid leveransen EXW Incoterms 2010. Efter leverans är du ansvarig för att skydda och försäkra varorna mot förlust, skada eller förstörelse.

Annullering

1.    Du kan inte annullera en utförd beställning efter att varorna har skickats om inte vår auktoriserade representant samtycker till detta skriftligen.

2.    Vi förbehåller oss rätten att annullera din beställning eller en del av den om produkten är slutsåld. Om en produkt är slutsåld får du ett meddelande om det, eventuellt tillsammans med information om vad vi kan erbjuda istället. Du får möjligheten att godta vårt nya erbjudande med de ändringar vi anger jämfört med din beställning, eller helt annullera beställningen. Vidare förbehåller vi oss rätten att annullera beställningar avsedda för vidareförsäljning.

Returer och fel

1.    Vi erbjuder ingen personlig garanti för några varor som sålts till dig. Se avsnitt 26 och 27 nedan angående tillverkargarantier.

2.    Vissa produkter kan återlämnas enligt ”Elgigantens regler för ”prova hemma” , se den senaste versionen av ”prova hemma i 30 dagar” på vår webbplats (https://www.elgiganten.se/cms/elgiganten-kundgaranti/garantier-for-dig-som-kund-pa-elgiganten/). Särskilda regler och begränsningar gäller för B2B-köp.

3.    När du returnerar varor ska du se till att du har säkerhetskopierat och/eller tagit bort dina data vid behov. Vi kommer inte att ansvara för information som går förlorad eller lämnas på utrustningen. Inget avtal som begränsar detta undantag är giltigt, oavsett anledning. För att undvika tvivel är ingen av våra anställda behörig att ta ansvar för dataförlust.

4.    Vi accepterar inte retur av speciella eller anpassade varor, förbrukningsvaror, öppnad paketerad programvara, förladdade/laddade programvarulicenser eller produkter som du i förväg samtycker till att de inte kan annulleras eller returneras. Begränsningarna gäller inte för felaktiga eller defekta produkter.

5.    Om du inte är nöjd med några tjänster som vi har tillhandahållit dig måste du omedelbart meddela oss skriftligen (och under alla omständigheter inom 30 dagar efter det att tjänsterna har slutförts) och vårt enda ansvar gentemot dig ska vara att återutföra eventuella defekta tjänster.

6.    Utan att det påverkar andra bestämmelser i detta Avtal, utgör åtgärderna i detta avsnitt om returer och fel dina enda och exklusiva åtgärder när det gäller problem som du upplever med de varor och tjänster som tillhandahålls av oss.

Garanti

1.    Du får fördelen med tillverkarens garanti för alla varor vi säljer. Observera att vi inte tillhandahåller några garantier för varorna och att alla andra garantier och löften, antingen uttryckliga eller underförstådda, härmed undantas i den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.

2.    Vi kan vara villiga att sälja dig en extra garanti som kompletterar tillverkargarantin. Observera att för hushållsapparater och varor avsedda för hushållsbruk kan användning av dem för kommersiella ändamål göra tillverkargarantin ogiltig.

Utförsäljning av produkter – B-standardprodukter

1.    Vi kan då och då erbjuda vissa produkter till ett nedsatt pris när en sådan produkt har använts eller öppnats, har saknade artiklar eller skadad förpackning (”B-standardprodukt”). Vissa B-standardprodukter kan också ha reparerats.

2.    Detaljer om status för B-standardprodukter finns på den relevanta webbplatsen. Vi ger ingen garanti gällande noggrannheten för statusen för den relevanta B-standardprodukten som anges i beskrivningen.

3.    B-standardprodukter säljs ”i befintligt skick” utan att någon garanti ges av oss annan än den återstående tillverkargarantin (om tillämpligt).

Gåvor

1.    Vi erbjuder ibland kampanjgåvor. Meddela oss om du inte vill ta emot dem.

Ansvarsbegränsning

1.    Vi accepterar retur av felaktiga varor under en period på 14 dagar från leveransdatum (se avsnitt 12) och vårt ansvar kommer att vara begränsat till reparation eller utbyte av varorna eller återutförande av defekta tjänster.

2.    Vi frånsäger oss allt ansvar (och utesluter härmed allt ansvar) för särskilda, indirekta eller följdförluster av något slag eller för förlust av vinst, förlust av intäkter, förlust av förväntade besparingar, förlust av eller skada på data, förlust av eller skada på goodwill, affärer eller rykte (och i varje fall oavsett om det klassificeras som direkt eller indirekt och oavsett hur det uppstår, inklusive i samband med kontraktsbrott eller försumlighet).

3.    Utan att det påverkar avsnitt 35 ovan ska vårt ansvar gentemot dig när det gäller skador på materiell egendom som uppstår direkt till följd av vår eller en anställds, ett ombuds eller en underleverantörs försumlighet uppgå till högst 1 000 000 SEK för varje händelse eller serie av anslutna händelser.

4.    Vårt maximala totala ansvar gentemot dig enligt detta Avtal ska begränsas till värdet på de varor eller tjänster som ger upphov till fordran.

Produktansvar

1.    Elgiganten ansvarar endast för produktansvar avseende levererade varor i den mån sådant ansvar följer av tvingande lagstiftning.

2.    Skulle Elgiganten hållas ansvarig för produktskada i förhållande till tredje part är kunden skyldig att hålla Elgiganten skadeslös för det ansvar som Elgiganten kan komma att åläggas, vilket är högre än Elgigantens ansvar enligt ovanstående bestämmelser. Kunden är skyldig att bli stämd/stämd vid samma domstol/skiljedom, som handlägger ett eventuellt produktansvarskrav mot Elgiganten från tredje man i samband med varor som Elgiganten levererar via Kunden till tredje man.

3.    Elgigantens elansvar är beloppsmässigt begränsat till försäkringsbeloppet för Elgigantens produktansvarsförsäkring, om inte annat följer av tvingande lagbestämmelser.

Marketplace

Elgiganten har ingått ett samarbete med ett antal partners för att erbjuda dig som konsument ett större utbud av produkter på ett ställe och totalt sett en bättre köpupplevelse. Vi kallar detta Marketplace och det betyder att du kan köpa produkter här från både Elgiganten och/eller från en eller flera partners.

En handelsplattform med flera säljare och köpeavtal.

Om du köper produkter från Marketplace från flera säljare kommer du att ingå flera separata köpeavtal - till exempel ett med Elgiganten och ett med våra partners.

Vad är en partner?

Elgiganten har ingått ett samarbete med utvalda partners som säljer sina egna varor på Marketplace som fristående företag.

Hur vet du om en vara säljs av Elgiganten eller en partner?

Om produkten säljs av någon av våra partners finns denna information på produktsidan, i kundvagnen och på orderbekräftelsen om säljaren av en specifik produkt är en partner.

Vad betyder det för dig om det är en partner som säljer varan?

I så fall är det partnern (och inte Elgiganten) som du ingår ett avtal med och partnern är ensam ansvarig för att avtalet uppfylls. Elgiganten kommer endast att förmedla avtalet mellan dig och partnern.

Det innebär att de rättigheter du har som konsument enligt köplagen och konsumentavtalslagen ska göras gällande mot partnern som säljare. Du måste därför alltid kontakta ansvarig partner direkt (och inte Elgiganten), om du har frågor om din beställning, leverans eller vill returnera din vara. Du måste också vara medveten om att den ansvariga partnern kan ha individuella villkor som gäller utöver dessa försäljningsvillkor. De enskilda villkoren för varje partner visas i kundvagnen och på webbplatsen.

Hur kontaktar du en ansvarig partner?

Du kan kontakta ansvarig partner via kontaktformuläret på "Min sida" på Webbplatsen. För att göra detta, öppna din orderhistorik på "Min sida" och klicka på "Kontakta partner". Skriv sedan ditt meddelande och tryck på "Skicka". Den ansvariga partnern kommer i princip att svara dig inom 2 arbetsdagar på din angivna e-postadress. Du har också möjlighet att hitta kontaktinformation på ansvarig partner på webbplatsen eller via en länk på varans sida och på din orderbekräftelse.

Software

1.    För mjukvara som säljs separat eller som följer med andra produkter gäller alltid de villkor som ställts av leverantören av mjukvaran. Kunden erhåller en icke-exklusiv begränsad rätt att använda programvaran. Kunden förvärvar inga andra rättigheter, inklusive upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till programvaran.

Överföring och anlitande av underleverantör

1.    Rättigheter eller skyldigheter som anges i det här Avtalet får inte överföras utan vårt skriftliga föregående godkännande. Vi kan med föregående skriftligt meddelande till dig överlåta våra rättigheter och skyldigheter till en tredje part.

2.    Vi har rätt att använda underleverantörer för att fullgöra alla eller några av våra skyldigheter enligt Avtalet. Vi förblir ansvariga gentemot dig i enlighet med detta Avtal för våra underleverantörers handlingar och underlåtenheter.

Variationer

1.    Inga ändringar av detta Avtal är giltiga såvida de inte godkänns av båda parterna skriftligen av en behörig representant.

2.    Vi förbehåller oss rätten att ibland ändra våra Försäljningsvillkor och om vi gör det kommer vi att uppdatera versionen på vår webbplats. Varje gång du gör en beställning från vår webbplats kommer du att anses ha godkänt den senaste versionen av våra webbplatsvillkor som visas innan du beställer. Den senaste versionen av dessa Försäljningsvillkor finns tillgänglig på vår officiella webbplats (https://www.elgiganten.se/foretag/termsandconditions).

Lagstiftning

1.    Detta Avtal och alla kontrakt som ingåtts enligt det är underkastade svensk lagstiftning och Stockholm tingsrätt har exklusiv behörighet i alla ärenden (oavsett om de är baserade på avtalsenliga eller icke-avtalsenliga rättigheter och skyldigheter)

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för kundtjänst:
E-postadress: b2b@elgiganten.se
Telefonnummer: 0771-116 116

Vår företagsinformation är:
Namn: Elgiganten AB
Organisationsnummer: 556471-4474
Företagsadress: Franzéngatan 6, 11251 Stockholm, Stockholms län

Uppdaterad

8/4 2024